• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verrader
Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas, een van de twaalf, vergezeld van een grote bende met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hogepriesters en de oudsten van het volk.
Bekijk vers 47 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Zijn verrader had een teken met hen afgesproken door te zeggen: “Die ik zal kussen, Hij is het; grijpt Hem.”
Bekijk vers 48 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Hij ging recht op Jezus af en zei: “Gegroet Rabbi”, en hij kuste Hem.
Bekijk vers 49 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Jezus sprak tot hem: “Vriend, zijt ge daarvoor hier?” Toen kwamen zij naar voren, grepen Jezus vast en maakten zich van Hem meester.
Bekijk vers 50 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Maar een van Jezus’ gezellen greep naar zijn zwaard, trok het en sloeg met een houw de knecht van de hogepriester het oor af.
Bekijk vers 51 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Toen sprak Jezus tot hem: “Steek uw zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.
Bekijk vers 52 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Of meent ge soms dat Ik niet de hulp van mijn Vader kan inroepen, die Mij dan aanstonds meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
Bekijk vers 53 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen dat het zo gebeuren moet?”
Bekijk vers 54 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Nu richtte Jezus zich tot de bende: “Als tegen een rover zijt ge uitgetrokken met zwaarden en knuppels om Mij gevangen te nemen. Dagelijks zat Ik in de tempel te onderrichten, en toch hebt ge Mij niet gegrepen.
Bekijk vers 55 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 
Maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten in vervulling zouden gaan.” Toen lieten alle leerlingen Hem in de steek en namen de vlucht.
Bekijk vers 56 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 26)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test