• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer men u in de ene stad vervolgt, vlucht dan naar een andere.
Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon komt.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Zonder vrees optreden
De leerling staat niet boven zijn meester en de dienaar niet boven zijn heer.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Voor de leerling moet het voldoende zijn behandeld te worden als zijn meester, voor de dienaar als zijn heer. Als men het hoofd van het huisgezin al Beëlzebul durft noemen, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Weest niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets is verborgen of het zal bekend worden.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet een mus op de grond vallen.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 
Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 10)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test