• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Genezing van een lamme
Hij ging in een boot, stak over en kwam in zijn stad.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 9)
 
Men bracht een lamme die op een bed lag, naar Hem toe. Toen Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de lamme: “Hebt goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 9)
 
Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: “Die man spreekt godslasterlijk.”
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 9)
 
Maar Jezus kende hun gedachten en zei: “Waarom denkt gij kwaad bij uzelf?
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 9)
 
Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op en loop?
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 9)
 
Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven – en nu sprak Hij tot de lamme –: Sta op, neem uw bed en ga naar huis.”
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 9)
 
En hij stond op en ging naar huis.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 9)
 
Toen de menigte dit zag, werd zij door ontzag bevangen en zij verheerlijkte God, die zulk een macht gegeven had aan mensen.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 9)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test