• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aalmoes
Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Gebed
Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen!
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Gij moet daarom zo bidden:
     Onze Vader die in de hemel zijt,
     Uw Naam worde geheiligd;
 
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
     Uw Rijk kome,
     Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
 
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test