• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aalmoes
Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Gebed
Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen!
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Vasten
Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht,
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test