• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus door Johannes gedoopt
In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?”
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
Jezus antwoordde hem: “Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet hij Hem toe.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen;
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 
en een stem uit de hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test