• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De toren van Babel
Alle mensen op aarde spraken eenzelfde taal en gebruikten dezelfde woorden.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 
Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinear en vestigden zich daar.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 
Zij zeiden tot elkaar: `Kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur.' De tegels gebruikten zij als bouwstenen, met asfalt als mortel.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 
Nu zeiden ze: `Laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid.'
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 
Toen Jahwe neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden in ogenschouw te nemen,
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 
zei Hij: `Nu zijn ze een volk en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin; later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 
Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt.'
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 
En Jahwe dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over, en er kwam een einde aan de bouw van de stad.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 
Daarom noemt men die stad Babel, want Jahwe heeft daar verwarring gebracht in de taal van alle mensen en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 11)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test