• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De hand van Jahwe kwam over mij; zijn geest nam mij mee en zette mij neer in een dal dat vol beenderen lag.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
Hij leidde mij er in alle richtingen tussendoor, en ik zag hoeveel er over heel het dal wel lagen en hoe dor ze waren.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
Daarop vroeg Hij mij: 'Mensenkind, zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen?' Ik antwoordde: 'Jahwe mijn Heer, dat weet Gij alleen.'
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
Toen zei Hij: 'Profeteer over deze beenderen en zeg: Dorre beenderen, luister naar het woord van Jahwe.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
Dit zegt Jahwe de Heer tot deze beenderen: Ik ga de levensgeest in u brengen, en ge komt weer tot leven.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
Ik leg pezen op u, bekleed u met vlees en overtrek u met een huid; dan schenk Ik u de levensgeest en ge komt weer tot leven. Dan zult ge erkennen dat Ik Jahwe ben.'
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik begon, ontstond er een gedruis: de beenderen voegden zich aaneen, elk op zijn plaats.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
En ik zag hoe er pezen op kwamen en vlees en hoe ze met een huid overtrokken werden. Maar de levensgeest was er nog niet in.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
Toen zei Hij tot mij: 'Profeteer tot de levensgeest, profeteer, mensenkind en zeg tot de levensgeest: Dit zegt Jahwe de Heer: Kom, van de vier windstreken, levensgeest, en blaas in deze gevallenen: dat ze weer leven.'
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 
Ik profeteerde zoals mij opgedragen was en de levensgeest kwam erin. Ze werden weer levend en gingen overeind staan: een onoverzienbaar leger.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Ezechiël » Hoofdstuk 37)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test