• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Israël is toch geen knecht; hij is ook niet als slaaf geboren! Hoe is hij dan een prooi geworden
Bekijk vers 14 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
waartegen de leeuwen brullen! Ze hebben van zijn land een wildernis gemaakt; zijn steden zijn platgebrand en ontvolkt.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
Zelfs de mensen van Nof en Tachpanches grazen uw hoogten af.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
Komt dit niet over u, omdat ge Jahwe, uw God hebt verlaten toen Hij u leidde op uw tocht?
Bekijk vers 17 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
Waarom moest ge naar Egypte gaan en water van de Nijl drinken? Waarom moest ge naar Assur gaan en water van de Eufraat drinken?
Bekijk vers 18 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
Uw eigen misdaad straft u; uw ontrouw kastijdt u. Besef dus, hoe slecht en bitter het is Jahwe uw God te verlaten en Mij niet te vrezen, - godsspraak van Jahwe, de Heer van de machten -.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
Al lang geleden hebt ge uw juk afgeschud, uw banden stuk getrokken. Gij hebt gezegd: ik wil niet dienen! Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom hebt ge u neergevleid als een hoer.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
Ik had u geplant als een edele wijnstok van de fijnste soort. Hoe zijn dan uw ranken ontaard en een wilde wingerd geworden?
Bekijk vers 21 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
Al wast ge u met loog en gebruikt ge nog zoveel zeep, uw schuld blijft voor Mij onuitwisbaar - godsspraak van Jahwe de Heer -.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 
Hoe durft ge beweren: `Ik ben niet onrein; ik ben de baals niet nagelopen.' Kijk naar uw gedrag in het dal, besef wat ge gedaan hebt gij jonge kameel, die wild op en neer draaft,
Bekijk vers 23 in zijn context
(Oude Testament » Jeremia » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test