• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dienaar van Jahwe
Zie, mijn knecht zal slagen, hij zal oprijzen en hoog, zeer hoog verheven zijn.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 52)
 
Er was een tijd dat velen ontzet over u stonden, - zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind,
Bekijk vers 14 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 52)
 
maar eens zal hij vele volkeren doen opschrikken, dan sluiten koningen om hem hun mond, omdat zij zien wat hen niet is voorzegd, en iets opmerken waarvan ze nooit hebben gehoord.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 52)
 
`Wie heeft er geloofd in wat wij hebben gehoord, en aan wie is Jahwe's arm getoond?'
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 53)
 
Als een jonge plant schoot hij recht omhoog, en als een wortel die in dorre grond ontkiemt; zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard, hij was geen verschijning, die bewondering wekt.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 53)
 
Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 53)
 
Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten, die hij heeft gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 53)
 
Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken; hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dank zij zijn striemen is er voor ons genezing.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 53)
 
Wij allen waren als schapen verloren gelopen, en ieder van ons was eigen wegen gegaan; maar op hem heeft Jahwe laten neerkomen de schuld van ons allen.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 53)
 
Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 53)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test