• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alhoewel nieuweling in het Pontificaat - een beginneling - willen ook wij die zaken naar voren brengen die diep het leven van de Kerk raken en die derhalve ook te maken hebben met uw bisschoppelijk ambt. Wij geloven er goed aan te doen met het onderwerp: "het christelijk gezin" te starten. Het christelijk gezin is zó belangrijk en zijn rol is zo fundamenteel wanneer wij de wereld willen verbeteren en bouwen aan het Rijk van God, dat het concilie sprak van een 'huiskerk'. ('ecclesia domestica') Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11

Vergeten wij nooit het gezin als liefde-gemeenschap te zien; wederzijdse liefde verenigt individuen en brengt nieuw leven voort; het weerspiegelt de goddelijke liefde, is verbonden met en - met de woorden van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
- in feite een deelhebben aan het liefdesverbond tussen Christus en zijn Kerk. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48 Aan ons allen is de genade geschonken geboren te worden uit die liefdegemeenschap; dat vergemakkelijkt ons de handhaving van die waarde.

Vervolgens moeten wij de ouders bemoedigen bij de vervulling van hun opvoedkundige taak jegens hun kinderen - zij zijn de eerst aangewezen en ook de beste catecheten. Wat een grote taak en wat een uitdaging: kinderen te leren hoe God hen liefheeft, dit voor hen tot realiteit te maken. En hoe kunnen veel gezinnen altijd met Gods hulp - de rol vervullen van 'primum seminarium' 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 2. de kiem van een roeping tot het priesterschap wordt gevoed door het gebed in het gezin, het voorbeeld van geloof en de steun van liefde

Het is een groot goed wanneer gezinnen zich bewust zijn van hun vermogen tot heiliging van elkander, van man en vrouw en de wederzijdse beïnvloeding tussen ouders en kinderen. En zulke gezinnen kunnen door het liefdevol getuigenis van hun leven Christus' boodschap overbrengen naar anderen.

Een levendige bewustwording van het aandeel der leken - en vooral van het gezin - in de reddende opdracht van de Kerk is een van de grootste erfenissen van het Tweede Vaticaans Concilie. Wij kunnen God voor deze genade nooit dankbaar genoeg zijn.

Document

Naam: HET CHRISTELIJK GEZIN ONDERSTEUNEN EN BESCHERMEN
Tot de Bisschoppen van de Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten bij hun "Ad limina" - bezoek
Soort: Paus Johannes Paulus I - Toespraak
Auteur: Paus Johannes Paulus I
Datum: 21 september 1978
Copyrights: © 2002, website www.albino-luciani.com, webmaster Fr. J. Goossens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test