• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VITAE ET REGNI IANUA
Decreet over het wijzigen van "communitas christiana" in "Ecclesia Dei" in de Doopritus

Prot. N. 44/13/L

DECREET

Als poort naar het leven en het rijk is het Doopsel het Sacrament van het geloof waardoor de mens wordt ingelijfd bij de enige Kerk van Christus, die in de katholieke Kerk bestaat, door de opvolger van Petrus en bisschoppen in gemeenschap met hem geleid.

Derhalve heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten besloten een verandering aan te brengen in de standaardeditie van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi Parvulorum
Het Doopsel van kinderen - editio typica altera (29 augustus 1973)
, opdat daardoor in deze rite beter de overgeleverde leer betreffende de taak en de dienst van onze moeder de Kerk bij de viering van de Sacramenten wordt belicht. Daarom bepaalt het dicasterie het volgende:

De Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi Parvulorum
Het Doopsel van kinderen - editio typica altera (29 augustus 1973)
dient voortaan als volgt te lezen:

Art. 1

“41. Hierna vervolgt de celebrant met de woorden:

N. ..., N. (of kinderen), met grote vreugde neemt de Kerk van God jou op. In haar naam teken ik jou met het kruisteken; en uw ouders (peetouders) zullen na mij met hetzelfde teken van Christus de Heiland u tekenen.

En hij tekent ieder kind op het voorhoofd zonder iets te zeggen. Hierna nodigt hij de ouders en, als het opportuun lijkt, de peetouders hetzelfde te doen”.

Art. 2

“79. Hierna vervolgt de celebrant met de woorden:

N. ..., met grote vreugde neemt de Kerk van God jou op. In haar naam teken ik jou met het kruisteken; en jouw ouders (en peter of ook meter) zullen na mij jou met hetzelfde teken van Christus de Heiland u tekenen.

En hij tekent het kind op het voorhoofd zonder iets te zeggen. Hierna nodigt hij de ouders en, als het opportuun lijkt, de peter (meter) hetzelfde te doen."

Art. 3

“111. De celebrant vervolgt met de woorden:

Kinderen, met grote vreugde neemt de Kerk van God jullie op. In haar naam teken ik jullie met het kruisteken.

Hij maakt het kruisteken over alle kinderen tegelijk en zegt:

En u, ouders (of peetouders), tekent de kinderen op het voorhoofd met het teken van Christus de Heiland.

Dan tekenen de ouders (of peetouders) de kinderen op het voorhoofd.”

Art. 4

“136. De catechist vervolgt met de woorden:

Kinderen, met grote vreugde neemt de Kerk van God jullie op. In haar naam teken ik jullie met het kruisteken.

Hij maakt een kruisteken over alle kinderen tegelijk en zegt:

En u, ouders (of peetouders), tekent de kinderen op het voorhoofd met het teken van Christus de Heiland.

Dan tekenen de ouders (of peetouders) de kinderen op het voorhoofd.”

Art. 5

“170. Hierna vervolgt de celebrant met de woorden:

N. ..., met grote vreugde neemt de Kerk, met jouw ouders dank brengend, jou op en getuigt dat je nu in de Kerk bent opgenomen. Uit haar naam teken ik je met het teken van Christus, die jou in het Doopsel het leven heeft geschonken en je nu bij zijn Kerk heeft ingelijfd. En jouw ouders (peter of ook meter) zullen jou na mij met hetzelfde kruisteken tekenen.

En hij tekent het kind op het voorhoofd zonder iets te zeggen; daarna nodigt hij de ouders en, als het opportuun lijkt, de peter hetzelfde te doen”.

Ik, ondergetekende, prefect van de Congregatie, heb dit aan Paus Benedictus XVI uiteengezet, die op de daaraan toegestane audiëntie van 28 januari 2013 welwillend heeft bepaald dat onderhavige tekst van de standaardeditie van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi Parvulorum
Het Doopsel van kinderen - editio typica altera (29 augustus 1973)
op bovengenoemde wijze wordt veranderd.

Deze bepalingen inzake de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi Parvulorum
Het Doopsel van kinderen - editio typica altera (29 augustus 1973)
dienen door allen die het betreft, in acht te worden genomen en vanaf 31 maart 2013 van kracht te worden.

Het wordt aan de zorg van de bisschoppenconferenties overgelaten de veranderingen in de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi Parvulorum
Het Doopsel van kinderen - editio typica altera (29 augustus 1973)
in de uitgaven van dezelfde Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi Parvulorum
Het Doopsel van kinderen - editio typica altera (29 augustus 1973)
in de volkstaal aan te brengen.

Ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Uit het gebouw van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 22 februari 2013, op het feest van Sint Petrus’ Stoel, gegeven

Antonius Kard. Cañizares Llovera,
prefect

Arturus Roche,
Aartsbisschop
secretaris.

Document

Naam: VITAE ET REGNI IANUA
Decreet over het wijzigen van "communitas christiana" in "Ecclesia Dei" in de Doopritus
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 22 februari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Latijn: drs. H.M.G. Kretzers; Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 8 september 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test