• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Stemmen die gedurende de eeuwen eensluidend zijn

Een van deze stemmen die Ons reeds vanaf Onze jeugd vertrouwd is, is de stem van de Heilige Leo de Grote, die dit jaar bijzonder in de belangstelling stond. Met de onlangs verschenen encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Aeterna Dei Sapientia
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
(11 november 1961)
hebben Wij het 15e eeuwfeest van zijn dood herdacht.
Het was voor Ons een grote vreugde bij de feestelijke gelegenheid van de afgelopen maand november Ons te laten inspireren door de woorden van deze grote leraar. Ook vandaag willen Wij met zijn Kerstpreken, die nog steeds de levendigheid bezitten van een zeer persoonlijke stijl, uw aandacht en uw blik richten op de grot van Bethlehem.

Luistert, luistert:
"Generatio.... Christi origi est populi christiani, et natalis capitis natalis est corporis.... Hoe schoon zijn deze woorden, dierbare kinderen, "De geboorte van Christus is het begin van het christenvolk; de geboorte van het hoofd is immers de geboorte van het lichaam".

En hij vervolgt:

"Hoewel een ieder van hen die geroepen zijn een eigen plaats en rang heeft en de kinderen van de Kerk verschillend zijn in de opeenvolging der tijden, nochtans wordt de totaliteit der gelovigen geboren uit de doopvont... zij is verwekt met Christus bij Zijn geboorte... De grootheid van de gave die ons geschonken is, vereist bijgevolg van ons een eerbied en ontzag die haar luister waardig is."

Document

Naam: PAX CHRISTI IN BONITATE
Kerstboodschap 1961
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 21 december 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, jrg. 17, nr. 2
Nummering door de redactie
Bewerkt: 30 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test