• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maria, de moeder die de zorg had voor Jezus, zorgt nu met moederlijke genegenheid en smart voor deze gekwetste wereld. Zoals zij met doorboord hart weende over de dood van Jezus, heeft zij nu medelijden met het lijden van de gekruisigde armen en van de schepselen van deze wereld die door menselijke macht worden uitgeroeid. Zij leeft met Jezus, geheel van gedaante veranderd, en alle schepselen bezingen haar schoonheid. Zij is de vrouw, “bekleed met de zon, de maan, onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Openb. 12, 1). Opgenomen ten hemel, is zij moeder en koningin van heel de schepping. In haar verheerlijkt lichaam heeft zij samen met de verrezen Christus, als deel van de schepping, heel de volheid van haar schoonheid bereikt. Zij bewaart in haar hart niet alleen heel het leven van Jezus, die zij met zorg “bewaakte” Vgl. Lc. 2, 19.51 , maar ook nu nog begrijpt zij de zin van alle dingen. Daarom kunnen wij haar vragen dat zij ons helpt met wijzere ogen naar deze wereld te kijken.

Samen met haar komt in de heilige familie van Nazareth de figuur van de heilige Jozef naar voren. Hij zorgde voor en beschermde Maria en Jezus met zijn werk en zijn edelmoedige aanwezigheid. en hij bevrijdde hen van het geweld van de ongerechtigen door hen naar Egypte te brengen. In het Evangelie verschijnt hij als een rechtvaardige, hard werkende, sterke man. Maar van zijn figuur gaat ook een grote tederheid uit, die niet eigen is aan wie zwak is, maar werkelijk sterk is, let op de werkelijkheid om lief te hebben en nederig te dienen. Daarom is hij tot hoeder van de universele Kerk uitgeroepen. Ook hij kan ons leren zorg te dragen, hij kan ons motiveren met edelmoedigheid en tederheid te werken om deze wereld, die God ons heeft toevertrouwd, te beschermen.

Document

Naam: LAUDATO SI'
'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 mei 2015
Copyrights: © 2015 Libreria Editrice Vaticana / Stg InterKerk
Werkvertaling uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers i.s.m. dr. L.J.M. Hendriks, pr. en de redactie; trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 6 juni 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test