• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het zoeken naar een nieuwe en effectieve manier om het lijden te verlichten is een waardig streven, maar lijden zal een fundamentele factor in het menselijk leven blijven. In zekere zin is het ten diepste van wat de mens is en treft hem ook in diepste zijn H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 3. Medische research en verzorging zullen nooit ten volle de pijn kunnen wegnemen. In zijn diepte en zijn diverse vormen dient het beschouwd te worden vanuit een transcendent perspectief, meer nog dan van een fysieke aard. De diverse religies hebben altijd gezocht naar het antwoord op vragen naar de betekenis van het lijden en ze herkennen de nood van de lijdende mens aan aandacht en liefde. De religieuze overtuiging heeft het systeem van medische verzorging en genezing van de zieken ondersteund en de historie van de diverse religies toont ons dat zij al vanaf de oudste tijden met diverse organisaties actief zijn in de gezondheidszorg Hoewel de Kerk veel vindt dat van waarde en nobel is in de niet-christelijke verklaringen van het lijden, haar eigen verstaan van dit grootse menselijke mysterie is uniek. In het plaats geven van de fundamentele en definitieve betekenis van het lijden "moeten we kijken naar de openbaring van de goddelijke liefde, de uiteindelijke bron van alles wat er bestaat H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 13. Het antwoord op de vraag naar de betekenis van het lijden is "gegeven door God aan de mens op het Kruis van Jezus Christus H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 13 . Lijden, en als een consequentie de oorspronkelijke zonde, heeft daarmee een nieuwe betekenis gekregen; het is geworden tot het deelgenoot zijn aan het verlossende werk van Jezus Christus Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1521 . Door het lijden op het Kruis heeft Christus het kwaad overwonnen en het voor ons mogelijk gemaakt het ook te overwinnen. Ons lijden krijgt een betekenis en waarde wanneer het in eenheid is met Zijn lijden. Als God en mens heeft Christus het lijden van de mensheid op zich genomen en in Hem heeft het lijden zelf een verlossende kracht gekregen. In deze eenheid tussen het menselijke en het goddelijke brengt het lijden het goede voort en overwint het de boze. In het uiting geven van mijn diepe solidariteit met allen die ook lijden, bid ik diepgaand dat de viering van de Wereldziekendag zal plaatsvinden op een moment van Voorzienigheid om een opening te geven naar een nieuwe horizon voor de betekenis van het leven. Geloof leert ons de uiteindelijke betekenis van het lijden te vinden in Christus' Passie, dood en opstanding. Het Christelijke antwoord op pijn en lijden is nooit die van passiviteit. Door Christus' liefdadigheid uitgedaagd, de liefdadigheid die zijn uiteindelijke uitwerking vindt in het leven en werken van Jezus die "al weldoende rondging" Vgl. Hand. 10, 38 , gaat de Kerk erop uit om de zieken en lijdenden te bezoeken en hen verlichting en hoop te geven. Dit is niet alleen een act van goedgunstigheid, maar is gebaseerd op medelijden en bezorgdheid, leidende tot zorg en toewijding. Uiteindelijk word je deelgenoot door de onbaatzuchtige zelfgave aan anderen, vooral aan hen die lijden Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 29. De evangelische parabel van de Barmhartige Samaritaan beschrijft zeer goed de nobele sentimenten en antwoorden van iemand die geconfronteerd wordt met een medemens in lijden en nood. De barmhartige Samaritaan is iedereen die stopt om iets te doen aan de nood waaraan iemand op dat moment lijdt.

Document

Naam: "OPDAT ZE LEVEN MOGEN HEBBEN EN DIT IN OVERVLOED" (JOH. 10, 10)
Wereldziekendag 2002, India
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 augustus 2001
Copyrights: © 2001 Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 • Paus Franciscus - Motu Proprio
  Sanctuarium in Ecclesia
  Verantwoordelijkheid voor bedevaarten wordt van de Congregatie voor de Clerus overgedragen aan de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie (11 februari 2017)
  (1)
 • Paus Franciscus - Toespraak
  Over Gods droom voor het huwelijk
  Tot de leden van de Rechtbank van de Romeinse Rota ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 2016 - Sala Clementina (22 januari 2016)
  (1)
 • Pauselijke Raad voor Wetsteksten
  X. La natura giuridica e l’estensione della «recognitio» della Santa Sede (28 april 2006)
  (1)
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test