• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. De taak van de Kerk

Omdat de katholieke Kerk door Christus de Heer is gesticht om aan alle mensen het heil te brengen en zij dus noodzakelijk het evangelie moet verkondigen, acht zij het haar plicht om zich bij de prediking van de heilsboodschap ook van de publiciteitsmiddelen te bedienen, en de mensen te onderrichten omtrent het juiste gebruik er van.

De kerk heeft daarom een aangeboren recht op het gebruik en het bezit van ieder soort van publiciteitsmiddelen, voor zover ze nodig of nuttig zijn voor de christelijke opvoeding en voor iedere tak van zielzorg. Het is de plicht van de zielzorgers de gelovigen zó te vormen en te leiden, dat zij voor het bereiken van eigen heil en volmaaktheid en die van heel de mensheid ook déze middelen aanwenden.

Overigens is het vooral de taak van de leken, deze middelen te doordringen met een menselijke en christelijke geest om ze volledig te doen beantwoorden aan de hoge verwachtingen van de mensheid en aan de bedoeling van God.

Document

Naam: INTER MIRIFICA
Over de publiciteitsmedia
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 4 december 1963
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens nr. 0711, uitg Gooi & Sticht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test