• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

FRAGMENT VAN EEN INTERVIEW MET MEEGEREISDE JOURNALISTEN IN HET VLIEGTUIG VAN ROME NAAR SãO PAULO
Aan het begin van de pastorale reis naar Brazilië

{...}

(...)

Vraag: Heiligheid, in Brazilië is er een voorstel tot referendum over het thema van de abortus; in de Stad Mexico is twee weken geleden de abortus uit het strafrecht gehaald. Wat kan de Kerk doen om deze tendens in te dammen, zodat zij zich niet naar andere latijnsamerikaanse landen uitbreidt, mede gezien het feit dat men in Mexico de Paus van inmenging beschuldigt omdat hij de Bisschoppen heeft gesteund? En bent u het eens met de Mexicaanse kerk dat de parlementariërs die deze wetten, die tegen de waarden van God ingaan, goedkeuren, geëxcommuniceerd moeten worden?

Paus: Het gaat hier om de grote strijd van de Kerk voor het leven. U weet dat Johannes Paulus II er een fundamenteel punt van heel zijn pontificaat van gemaakt heeft. Hij heeft een grote Encycliek geschreven over het H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
. Wij gaan uiteraard door met deze boodschap dat het leven een gave is en geen bedreiging. Mij dunkt dat aan de wortel van deze wetgevingen er enerzijds sprake is van een zeker egoïsme en anderzijds ook van een twijfel over de waarde van het leven, over de schoonheid van het leven, en ook een twijfel aangaande de toekomst. En de Kerk antwoordt vooral op deze twijfels: het leven is iets moois, het is niet iets twijfelachtigs maar een gave, en ook onder moeilijke omstandigheden blijft het leven altijd een gave. Dus het besef weer wekken van de schoonheid en de gave van het leven. En dan dat andere: de twijfel aangaande de toekomst: natuurlijk zijn er veel dreigingen in de wereld, maar het geloof geeft ons de zekerheid dat God altijd sterker is en dat Hij aanwezig blijft in de geschiedenis en daarom kunnen wij ook met vertrouwen het leven geven aan nieuwe mensen. In het besef dat het geloof ons geeft van de schoonheid van het leven en van de vooruitziende aanwezigheid van God in onze toekomst, kunnen wij deze angsten die aan de wortel van zulke wetgevingen liggen, weerstaan.

{...}

Vraag: Heiligheid, in uw toespraak bij aankomst zegt u dat het er om gaat christenen te vormen en hun morele richtlijnen te geven, en vervolgens nemen zij vrij en gewetensvol besluiten. Bent u het eens met de excommunicatie die aan de afgevaardigden van Mexico-Stad gegeven is in verband met de kwestie van de abortus?

Paus: De excommunicatie is niet iets arbitrairs, maar is voorzien door de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Het staat dus gewoon in het kerkelijk recht dat het doden van een onschuldig kind onverenigbaar is met het te Communie gaan waarbij men het Lichaam van Christus ontvangt. Men heeft dus niet iets nieuws, iets verrassends, iets arbitrairs uitgevonden.. Men heeft er enkel publiekelijk aan herinnerd wat door het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
is voor zien, door een Recht dat is gebaseerd op de leer en op het geloof van de Kerk, op onze waardering voor het leven en voor het menselijk individu, van het eerste moment af aan.

{...}

{...}

(...)

{...}

Question: Your Holiness, we are going to the Continent of Archbishop Oscar Romero. There has been a lot of talk about the process of his Beatification. Your Holiness, would you kindly consider telling us what point it has reached, if he is about to be beatified, and how you see this figure?

Benedict XVI: According to the latest information on the work of the competent Congregation, many cases are underway and I know that they are going forward. H.E. Mons. Paglia has sent me an important biography which clarifies many points of the question. Archbishop Romero was certainly an important witness of the faith, a man of great Christian virtue who worked for peace and against the dictatorship, and was assassinated while celebrating Mass. Consequently, his death was truly "credible", a witness of faith. The problem was that a political party wrongly wished to use him as their badge, as an emblematic figure. N.v.d.r.: Niet in het officiële transcript van het Vaticaan, zei de Paus verder: "(of the) merits for beatification, I do not doubt,” How can we shed light on his person in the right way and protect it from these attempts to exploit it? This is the problem. It is under examination and I await confidently what the Congregation for the Causes of Saints will have to say on the matter.

Document

Naam: FRAGMENT VAN EEN INTERVIEW MET MEEGEREISDE JOURNALISTEN IN HET VLIEGTUIG VAN ROME NAAR SãO PAULO
Aan het begin van de pastorale reis naar Brazilië
Soort: Paus Benedictus XVI - Interview / Column
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 mei 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 26 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test