• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vraag: Heiligheid, in Brazilië is er een voorstel tot referendum over het thema van de abortus; in de Stad Mexico is twee weken geleden de abortus uit het strafrecht gehaald. Wat kan de Kerk doen om deze tendens in te dammen, zodat zij zich niet naar andere latijnsamerikaanse landen uitbreidt, mede gezien het feit dat men in Mexico de Paus van inmenging beschuldigt omdat hij de Bisschoppen heeft gesteund? En bent u het eens met de Mexicaanse kerk dat de parlementariërs die deze wetten, die tegen de waarden van God ingaan, goedkeuren, geëxcommuniceerd moeten worden?

Paus: Het gaat hier om de grote strijd van de Kerk voor het leven. U weet dat Johannes Paulus II er een fundamenteel punt van heel zijn pontificaat van gemaakt heeft. Hij heeft een grote Encycliek geschreven over het H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
. Wij gaan uiteraard door met deze boodschap dat het leven een gave is en geen bedreiging. Mij dunkt dat aan de wortel van deze wetgevingen er enerzijds sprake is van een zeker egoïsme en anderzijds ook van een twijfel over de waarde van het leven, over de schoonheid van het leven, en ook een twijfel aangaande de toekomst. En de Kerk antwoordt vooral op deze twijfels: het leven is iets moois, het is niet iets twijfelachtigs maar een gave, en ook onder moeilijke omstandigheden blijft het leven altijd een gave. Dus het besef weer wekken van de schoonheid en de gave van het leven. En dan dat andere: de twijfel aangaande de toekomst: natuurlijk zijn er veel dreigingen in de wereld, maar het geloof geeft ons de zekerheid dat God altijd sterker is en dat Hij aanwezig blijft in de geschiedenis en daarom kunnen wij ook met vertrouwen het leven geven aan nieuwe mensen. In het besef dat het geloof ons geeft van de schoonheid van het leven en van de vooruitziende aanwezigheid van God in onze toekomst, kunnen wij deze angsten die aan de wortel van zulke wetgevingen liggen, weerstaan.

Document

Naam: FRAGMENT VAN EEN INTERVIEW MET MEEGEREISDE JOURNALISTEN IN HET VLIEGTUIG VAN ROME NAAR SãO PAULO
Aan het begin van de pastorale reis naar Brazilië
Soort: Paus Benedictus XVI - Interview / Column
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 mei 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 26 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test