• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Mij staat daarbij vooral het getuigenis voor ogen van Paus Johannes Paulus II. Hij laat een Kerk na die moediger is, vrijer en jonger. Een kerk die, zoals hij het heeft geleerd en voorgedaan, rustig het verleden onder ogen ziet en de toekomst niet vreest. Door het Grote Jubileum is zij het derde millennium ingegaan met in haar handen het Evangelie, toegespitst op de hedendaagse wereld middels een gezagvolle herlezing van het Tweede Vaticaans Concilie. Terecht heeft paus Johannes Paulus II in dat Concilie het richtsnoer of om zo te zeggen "het kompas" aangewezen ter oriëntatie op de wijde oceaan van het derde millennium Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 57-58.Ook in zijn H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Geestelijk Testament
(17 maart 2000)
schreef hij: "Ik ben er van overtuigd dat de komende generaties nog lang uit de rijkdommen kunnen putten die het Concilie van de twintigste eeuw ons geschonken heeft" (17.III.2000). H. Paus Johannes Paulus II, Gebeden en Testament, Geestelijk Testament (17 mrt 2000), 8

Ook ik wil bij het aanvaarden van de taak die eigen is aan de opvolger van Petrus, getuigen van mijn vastbesloten wil om de uitvoering van het Tweede Vaticaans Concilie voort te zetten, in het voetspoor van mijn voorgangers, en in een trouwe continuïteit jegens de tweeduizendjarige traditie van de Kerk. Juist in dit jaar valt de 40ste verjaardag van de sluiting van de Conciliaire Vergadering (8 december 1965). In de loop der jaren hebben de Documenten van het Concilie hoegenaamd niet aan kracht ingeboet; het onderricht dat daarin vervat ligt, blijkt juist integendeel bijzonder toegesneden op de nieuwe uitdagingen waar de Kerk en de huidige, naar men zegt, "geglobaliseerde" samenleving voor staan.

Document

Naam: "EEN KERK ... DIE GEEN ANGST HEEFT VOOR DE TOEKOMST"
Na de eerste H. Mis in de Sixtijnse Kapel, gecelebreerd met alle in Rome aanwezige Kardinalen
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 april 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr., vertaald uit het Latijn
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test