• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EEN CHRISTEN WORDT GEKOZEN VOOR GROTE DINGEN
5e Zondag van Pasen, waaronder het toedienen van het H. Vormsel aan 44 gedoopten - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters! Zeer dierbare vormelingen! Welkom!

In de tweede lezing hebben wij het mooie visioen van de heilige Johannes beluisterd: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daarna de Heilige Stad die van bij God neerdaalt. Alles is nieuw, ten goede gekeerd in schoonheid, in waarheid; geen geween, geen rouw meer … Dat is de werking van de Heilige Geest: Hij brengt ons het nieuwe van God; Hij komt tot ons en maakt alles nieuw, Hij verandert ons. De Geest verandert ons! En het visioen van de heilige Johannes herinnert ons eraan dat wij allen op weg zijn naar het Jeruzalem van de hemel, de definitieve nieuwigheid voor ons en voor al wat is, de gelukkige dag waarop wij het gelaat van de Heer zullen zien, - dat wonderlijke, zo mooie gelaat van de Heer Jezus – waarop wij voor altijd bij Hem zullen zijn, in Zijn liefde.

U ziet, het nieuwe van God gelijkt niet op de nieuwigheden in de wereld, die van voorlopige aard zijn, zij gaan voorbij en men zoekt er altijd andere. Het nieuwe dat God aan ons leven geeft, is definitief, en niet alleen in de toekomst waar we met Hem zullen zijn, maar ook vandaag: God is bezig alles nieuw te maken, de Heilige Geest omvormt ons werkelijk en wil ook door ons de wereld waarin wij leven, omvormen. Openen wij de deur voor de Geest, laten wij ons door Hem leiden, laten wij toe dat Gods onophoudelijke werking van ons nieuwe mannen en vrouwen maakt, bezield door de liefde van God die de Heilige Geest ons geeft! Hoe mooi zou het zijn indien ieder van ons ’s avonds zou kunnen zeggen: vandaag heb ik op school, thuis, op het werk, onder Gods leiding een gebaar van liefde gedaan voor mijn vriend, mijn ouders, een bejaarde! Wat is dat mooi!

Een tweede gedachte: in de eerste lezing zeggen Paulus en Barnabas “dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan” (Hand. 14, 22). De weg van de Kerk is evenmin als onze persoonlijke weg van christen, niet altijd gemakkelijk, hij gaat gepaard met moeilijkheden, beproevingen. De Heer volgen, onze schaduwkanten - onze gedragingen die niet volgens God zijn, door Zijn Geest laten omvormen, en ons van zonde laten reinigen, het is een weg met vele hindernissen buiten ons, in de wereld en ook in ons, in ons hart. Maar moeilijkheden, beproevingen behoren tot de weg om tot Gods heerlijkheid te komen, zoals dit het geval was voor Jezus die verheerlijkt werd op het kruis; wij zullen ze in het leven altijd tegenkomen! Ons niet laten ontmoedigen! Wij hebben de kracht van de Heilige Geest om die beproevingen te overwinnen.

Zo kom ik tot het laatste punt. Het is een uitnodiging tot u, vormelingen en tot u allen: blijf stevig op de weg van het geloof, met vaste hoop op de Heer. Daar ligt het geheim van onze weg! Hij geeft ons de moed om tegen de stroom in te gaan. Jongeren, luister goed: tegen de stroom ingaan; dat doet goed aan het hart, maar er is moed nodig om tegen de stroom in te gaan en Hij geeft ons die moed! Er zijn geen moeilijkheden, beproevingen, onbegrip die ons moeten afschrikken als wij met God verenigd blijven zoals ranken aan de wijnstok, als wij de vriendschap met Hem niet verliezen, als wij in ons leven altijd meer plaats voor Hem maken. Ook en vooral als wij ons arm voelen, zwak of zondig, want God geeft kracht aan onze zwakheid, rijkdom aan onze armoede, bekering en vergeving aan onze zonde. Hij is zo barmhartig de Heer: als wij naar Hem gaan, vergeeft Hij ons altijd. Laat ons vertrouwen hebben in Gods werking! Met Hem kunnen wij grote dingen doen; Hij zal ons de vreugde laten voelen Zijn leerlingen, Zijn getuigen te zijn. Mik op grote idealen, op grote dingen. Wij christenen, wij worden door de Heer niet gekozen voor kleinigheden; mik altijd hoger, op de grote dingen. Jongeren, zet uw leven op het spel voor grote idealen!

Het nieuwe van God, beproeving in het leven, stevig staan in de Heer. Dierbare vrienden, zetten wij de deur van ons leven wijd open voor het nieuwe van God dat de Heilige Geest ons geeft, opdat Hij ons zou omvormen, ons sterk zou maken in de beproeving, versterken wij onze eenheid met de Heer, blijven wij stevig in Hem: het is een ware vreugde! Moge het zo zijn!

Document

Naam: EEN CHRISTEN WORDT GEKOZEN VOOR GROTE DINGEN
5e Zondag van Pasen, waaronder het toedienen van het H. Vormsel aan 44 gedoopten - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 april 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test