• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG TIJDENS INTERNATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES - ROME 2000
Tijdens Internationaal Eucharistisch Congres - Rome 2000

Geliefde broeders en zusters!

We zijn gekomen op het hoogtepunt van het Grote Jubeljaar 2000. Gedurende deze dagen zullen we enkele hoogtepunten beleven in de Liturgie. De diepste betekenis van dit Jubileum wordt hierin geopenbaard. Inderdaad, in één week tijd vieren wij twee plechtigheden: Drie-eenheidszondag en Sacramentszondag, waarin het karakter van dit Heilige Jaar ten volle geopenbaard is, tegelijk Drie-in-één en Eucharistisch.

Voorafgegaan door drie jaren van overwegingen over Christus, de Heilige Geest en de Vader, is de bedoeling van het Grote Jubileum de Goddelijke Drie-eenheid dank te zeggen en te prijzen van Wie alles komt en op Wie alles gericht is in de wereld en de geschiedenis Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 55.

Maar "de weg" en "de deur" van toegang tot het mysterie van Gods Liefde is slechts één: Jezus, die is geboren, gestorven en verrezen om leven te geven aan elke man en vrouw. Voordat Hij, Slachtoffer als zoenoffer voor onze zonden, stierf aan het kruis, liet Jezus de kerk de gedachtenis aan Zijn verlossende offer na: het sacrament van de Eucharistie. Daarom kan het jaar 2000 niet anders zijn dan een "intens Eucharistisch" jaar en is Rome gastheer voor het Internationale Eucharistisch Congres dat vanavond zal beginnen.

"In het sacrament van de Eucharistie blijft de Redder, Die twintig eeuwen geleden Vleesgeworden is in de schoot van Maria, doorgaan Zichzelf aan de mensheid te offeren als bron van het goddelijke leven" (Ibid.). Dit is de betekenis van het thema dat gekozen is voor het Eucharistisch Congres 2000: "Jezus Christus, enige Redder van de Wereld, Brood voor het Eeuwige Leven."

Vanavond zal ik plechtig het Congres openen met de viering van de Vespers op het Sint Pietersplein. De week zal rijk gevuld zijn met momenten van gebed, kunst en festiviteiten. Van de vele evenementen noem ik speciaal het congres van "de Eucharistie en het Gezicht van Christus" en het Jubileum van de Italiaanse catecheten.

Aanstaande donderdag (22 juni) vieren we de plechtigheid van Sacramentsdag: de traditionele Eucharistische processie zal starten bij de Basiliek van Sint Jan van Lateranen naar Maria Maggiore. De grote afsluitende viering, beter bekend als "Statio Orbis", zal plaats vinden op het Sint Pietersplein aanstaande zondagavond (25 juni) om uitdrukking te geven dat de mensheid nog steeds stilstaat bij het grootste wonder: God, Die onder de gedaanten van brood en wijn Zichzelf tot voedsel maakt voor de gehele wereld.

Waar het gevoel en verstand te kort schiet, is het het geloof dat kracht geeft in de gewaarwording van het mysterie. Het schepsel, die meer dan enig ander lerares in geloof is, is de gezegende Maagd Maria. In het aangezicht van Gods liefde, leert zij vertrouwvolle overgave; in het aangezicht van de gekruisigde en verrezen Zoon, nodigt zij ons uit om ons met Hem te verenigen.

Moge Maria ons begeleiden, zodat wij deze genadevolle dagen in volheid en vruchtbaarheid mogen beleven.

Document

Naam: DRIEVULDIGHEIDSZONDAG TIJDENS INTERNATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES - ROME 2000
Tijdens Internationaal Eucharistisch Congres - Rome 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 juni 2000
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test