• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Vanaf het ogenblik dat het begin van de werkzaamheden van de verkiezing is bepaald, tot aan de publieke afkondiging van de verkiezing van de Paus, of in ieder geval tot wanneer de nieuwe paus het heeft verordend, dienen de verblijven van de Domus Sanctae Marthae, evenals en in het bijzonder de Sixtijnse Kapel en de plaatsen die bestemd zijn voor de liturgievieringen, op gezag van de Kardinaal Camerlengo en in externe samenwerking met de vice-Kardinaal Camerlengo en de substituut van het Staatssecretariaat, voor alle niet bevoegde personen gesloten te zijn overeenkomstig hetgeen is bepaald in de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
.

In het gehele gebied van Vaticaanstad en ook bij de gewone werkzaamheden van de bureaus die hierbinnen zijn gevestigd, dient alles gedurende voornoemde periode zo te zijn geregeld dat de discretie en het vrije verloop van alle activiteiten die verband houden met de verkiezing van de paus, gegarandeerd zijn. In het bijzonder dient men, ook met behulp van de prelaten kamerheren ervoor te zorgen dat de kieskardinalen gedurende het traject van de Domus Sanctae Marthae naar het Vaticaans Apostolisch Paleis door niemand worden benaderd."

Document

Naam: NORMAS NONNULLAS
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
Soort: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Latijn: drs. H.M.G. Kretzers; Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test