• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In recente eeuwen bewezen al die ideologieën die de cultus aanhingen van natie, ras of sociale klasse echte afgodendiensten te zijn en hetzelfde kan gezegd worden van het ongebreidelde kapitalisme met haar cultus van de winst die resulteerde in crisis, ongelijkheid en armoede. Vandaag de dag delen we in toenemende mate een gemeenschappelijk gevoel met betrekking tot de onvervreemdbare waardigheid van iedere mens en ook onze wederzijdse gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze, en dat komt ten goede aan echte beschaving, de beschaving van de liefde. Aan de andere kant ervaart onze tijd helaas schaduwen die Gods plan verduisteren; daartoe reken ik in het bijzonder de tragische antropologische reductie die het oude heidense materialisme weer doet opleven, vergezeld van een technologisch prometheïsme. Uit het samengaan van een materialistisch mensbeeld met een grote technologische vooruitgang groeide een antropologie die in de kern atheïstisch is. Deze reduceert de mens tot autonome functies, de geest tot hersenen, de menselijke geschiedenis tot een bestemming van zelfrealisatie. Dat alles los van God en zonder spirituele dimensie en transcendente horizon. Voor een mens zonder ziel en daardoor zonder persoonlijke band met de Schepper wordt alles wat technisch mogelijk is ook moreel aanvaardbaar - iedere experiment lijkt acceptabel, iedere bevolkingspolitiek toegestaan, iedere manipulatie legitiem. De meest verraderlijke valkuil is bij deze manier van denken, dat de mens zich verabsoluteert: de mens wil ab-solutus Noot van de vertaler: ongebonden zijn, bevrijd van iedere verbintenis en van alle natuurlijke uitgangspunten. Hij claimt onafhankelijkheid en denkt dat zijn geluk alleen te vinden is in zijn zelfbevestiging. “Hij zet vraagtekens bij zijn natuur ... Vanaf nu bestaat alleen nog de abstracte mens, die zijn eigen natuur kiest.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Kersttoespraak tot de Romeinse Curie - Sala Clementina, ‘Prope est iam Dominus venite, adoremus!’ - ‘De Heer is nabij, komt, laten wij Hem aanbidden!’ (21 dec 2012), 6 Het is de radicale ontkenning van de mens als schepsel en kind van God, die eindigt in dramatische eenzaamheid. Geloof en een gezond christelijk onderscheidingsvermogen vragen daarom om profetische aandacht voor dit ethische probleem en de daaraan ten grondslag liggende mentaliteit.

Document

Naam: ECHTE BESCHAVING IS DE BESCHAVING VAN DE LIEFDE
Tot de algemene vergadering van de Pauselijke Raad "Cor Unum" - Sala del Concistoro
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 januari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: drs. Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test