• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan onze uiteenzettingen van vandaag zou ik verder nog willen toevoegen, dat de maatschappelijke vrede ook door bepaalde schendingen van de godsdienstvrijheid wordt bedreigd: soms gaat het daarbij om de marginalisering van religie in het maatschappelijke leven; in andere gevallen om intolerantie of zelfs geweld tegen personen, identiteitssymbolen en religieuze instellingen. Het komt ook voor dat gelovigen - in het bijzonder christenen - verhinderd worden om met hun vormings- en welzijnsvoorzieningen bij te dragen aan het algemeen welzijn. Om de godsdienstvrijheid effectief te beschermen is ook noodzakelijk om het recht op gewetensbezwaren te respecteren. Deze “grens” van de vrijheid raakt aan beginselen van zeer groot belang en van ethische en religieuze aard, die in de waardigheid van de mens zelf geworteld zijn. Zij zijn de “draagmuren” van iedere maatschappij die werkelijk vrij en democratisch wil zijn. Het voorbij gaan aan gewetensbezwaren van individuen of van instellingen, uit naam van de vrijheid en het pluralisme, zou daarom paradoxaal genoeg juist de deur open zetten voor intolerantie en afgedwongen homogenisering.

Document

Naam: VREDE IS EEN GAVE VAN GOD EN EEN OPDRACHT VOOR DE MENSEN
Tot het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique, Nieuwjaar 2013 - Sala Regia, Vaticaanstad
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 januari 2013
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test