• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om die reden heb ik de jaarlijkse Paus Benedictus XVI - Boodschap
Zalig zij die vrede brengen
Wereld Vredesdag - 1 januari 2013
(8 december 2012)
gegeven. De grote verantwoording om aan de vrede te werken rust vooral op de vertegenwoordigers van het openbare en politieke leven. Zij als eersten zijn ertoe geroepen de talrijke conflicten op te lossen, die aanhouden de mensheid met bloed te besmeuren, te beginnen bij de in het plan van God geprivilegieerde regio van het Midden-Oosten. Ik denk als eerste en met name aan Syrië dat onophoudelijk door massaslachtingen verscheurd wordt en toneel is van verschrikkelijk lijden onder de burgerbevolking. Ik hernieuw mijn oproep om de wapens neer te leggen, zodat zo snel als het kan de constructieve dialoog toonaangevend wordt om een einde te maken aan de conflicten, omdat het conflict toch nooit winnaars maar altijd uitsluitend verliezers kent en als het aanhoudt niets anders achterlaat dan een veld van ruïnes. Dames en heren ambassadeurs, ik vraag u om uw regeringen er toch vooral gevoelig voor te maken, dat ze dringend de onmisbare hulp bieden om ernstige humanitaire situaties het hoofd te bieden. En met grote zorg kijk ik dan naar het Heilige Land. Aansluitend bij de erkenning van de status als Waarnemend niet-lidstaat bij de Verenigde Naties voor Palestina spreek ik opnieuw de wens uit, dat met steun van de internationale gemeenschap, Israëliërs en Palestijnen zich zullen inzetten voor een vreedzaam samenleven in het kader van twee soevereine staten, waar het respecteren van de gerechtigheid en het legitieme streven van beide volkeren wordt gewaarborgd. Jeruzalem, wordt wat je naam betekent: Stad van Vrede, en niet van verdeeldheid; profetie van het Rijk van God en niet ambassade van instabiliteit en tweestrijd!

Mijn gedachten gaan verder uit naar de gewaardeerde bevolking van Irak. Ik wens van harte dat ze de weg kiest van verzoening om zo tot de zo vurig verlangde stabiliteit te komen.

Moge in Libanon, waar ik de onderscheiden groepen waaruit de samenleving bestaat jongstleden september heb leren kennen, de veelheid aan religieuze tradities door allen als een echte rijkdom voor het land en voor de gehele regio gekoesterd worden, en mogen de Christenen een invloedrijk getuigenis afgeven voor de opbouw van een toekomst in vrede met alle mensen van goede wil.

Document

Naam: VREDE IS EEN GAVE VAN GOD EN EEN OPDRACHT VOOR DE MENSEN
Tot het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique, Nieuwjaar 2013 - Sala Regia, Vaticaanstad
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 januari 2013
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test