• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Excellenties !
Zeer geëerde dames en heren

Het is mij een genoegen, u, gewaardeerde leden van het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique, zoals bij het begin van ieder nieuw jaar te mogen ontvangen en voor u persoonlijk mijn groet en goede wensen uit te spreken. Daarbij sluit ik graag die Naties in die u vertegenwoordigt en die ik van mijn voortdurende aandacht en gebed verzeker. Ik dank in het bijzonder de deken-ambassadeur Alejandro Valladares Lanza alsook de vice-deken-ambassadeur Jean-Claude Michel voor hun eerbiedige woorden, die zij in uw aller naam tot mij hebben gericht. In het bijzonder wil ik dan degenen begroeten, die voor de eerste keer deelnemen aan deze ontmoeting. Uw aanwezigheid is een belangrijk en gewaardeerd teken van de vruchtbare betrekkingen die de Katholieke Kerk op de hele wereld met de staatsautoriteiten onderhoudt. Het betreft daarbij een dialoog waarbij het totale welzijn van ieder mens ons ter harte gaat - geestelijk en materieel - en die er naar streeft overal zijn transcendente waardigheid te bevorderen. Zoals ik in mijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ik geloof in één heilige, katholieke en apostolische Kerk
Tijdens de Vijfde Gewone Consistorie van dit pontificaat waaronder 6 nieuwe kardinalen werden gecreëerd - Sint Pietersbasiliek
(24 november 2012)
zei: “de Kerk is vanaf haar aanvang kat’holon georganiseerd, ze omvat het gehele universum” en daarmee alle volkeren, culturen en tradities. Deze organisatie is niet te zien als inmenging in het leven van de verschillende samenlevingen, maar heeft juist als doel het zuivere geweten van haar burgers te verlichten en ze uit te nodigen om voor het welzijn van ieder mens en voor de vooruitgang van de mensheid te werken. In dit perspectief en om de vruchtbare samenwerking tussen Kerk en staat in dienst van het algemeen belang te bevorderen, werden in het voorbije jaar bilaterale verdragen tussen de Heilige Stoel en Burundi en ook Equatoriaal-Guinea ondertekend. Het verdrag met Montenegro werd geratificeerd. In diezelfde geest neemt de Heilige Stoel deel aan de werkzaamheden van verschillende internationale organisaties en instellingen. In dit verband ben ik blij dat in december jongstleden de aanvraag van een extra regionale waarnemer status werd aanvaard bij het Centraal-Amerikaans Integratiesysteem, ook op grond van de bijdrage die de Katholieke Kerk op verschillende terreinen van de samenleving in deze regio levert. Het bezoek van enige Staatshoofden en Regeringsleiders in de loop van het afgelopen jaar, zoals ook de onvergetelijke apostolische reizen naar Mexico en Cuba en ook naar Libanon waren gunstige gelegenheden om het staatsburgerlijke engagement van Christenen in deze landen te versterken alsook om de waardigheid van de mensen en de basisvoorwaarden voor de vrede te bevorderen.

Document

Naam: VREDE IS EEN GAVE VAN GOD EN EEN OPDRACHT VOOR DE MENSEN
Tot het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique, Nieuwjaar 2013 - Sala Regia, Vaticaanstad
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 januari 2013
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test