• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERITAS DE TERRA ORTA EST! - DAN ONTSPRUIT DE WAARHEID AAN DE AARDE (PS. 85, 12)
Voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" - Kerst 2012

Veritas de terra orta est!” - “De waarheid is ontsproten aan de aarde! (Ps. 85, 12).

Dierbare broeders en zusters uit Rome en de gehele wereld, zalig Kerstmis voor u allen en voor uw gezinnen!

Mijn kerstwens spreek ik in dit Jaar van het Geloof uit met de Psalmwoorden: “De waarheid is ontsproten aan de aarde.” In de tekst van de psalm vinden we deze woorden echter in de toekomende tijd: “De waarheid zal ontspruiten aan de aarde” - het is een aankondiging, een belofte die begeleid wordt met andere uitspraken die in het algemeen zo luiden:

“Liefde en waarheid zullen elkaar ontmoeten
gerechtigheid en vrede elkaar kussen.
De waarheid zal ontspruiten aan de aarde/ de gerechtigheid vanuit de hemel neerzien.
De Heer zal zeker zijn zegen schenken
en ons land zal zijn opbrengst geven.
Gerechtigheid zal voor Hem uitgaan
haar stappen zullen de weg markeren." (Ps. 85, 11-14).

Vandaag is dit profetische woord vervuld! In Jezus, die in Bethlehem is geboren uit de maagd Maria, hebben daadwerkelijk de liefde en de waarheid elkaar ontmoet, en hebben zich de gerechtigheid en vrede gekust. De waarheid is ontsproten aan de aarde, en de gerechtigheid heeft vanuit de hemel neergezien. Met kernachtige, treffende woorden becommentarieert de heilige Augustinus: “Wat is de waarheid? De Zoon van God. Wat is de aarde? Het vlees. Stel je de vraag ‘waaruit is God geboren’, en je ziet, waarom de waarheid uit de aarde is ontsproten. ... de waarheid is geboren uit de maagd Maria.” (Ps. 85, 13). En in een toespraak met Kerstmis zegt Augustinus: “Met dit feest, dat ieder jaar weerkeert, vieren we dus de dag, waarop de profetie werd vervuld: ‘De waarheid is ontsproten aan de aarde, en de gerechtigheid zag neer vanuit de hemel.’” H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 84,13 Die waarheid, die rust in de schoot van de Vader, is ontsproten aan de aarde, opdat ze ook ruste in de schoot van een moeder. Die waarheid, die de hele wereld draagt, is ontsproten aan de aarde, opdat ze gedragen wordt door de handen van een vrouw. ... Die waarheid, waarbij de hemel niet eens toereikend is om die te bevatten, is uit de aarde ontsproten, om in een kribbe gelegd te worden. Met welk doel heeft een zo grote God zich zo vernederd? Zeker niet voor zichzelf, maar om voor ons van groot nut te zijn, als wij geloven. H. Augustinus, Preken, Sermones. 185, 1

“Als wij geloven”. Daar zie je de kracht van het geloof! God heeft alles gedaan, heeft het onmogelijke gedaan: Hij is mens geworden. Zijn almacht van de liefde heeft werkelijkheid doen worden, wat het menselijk begrip te boven gaat: De Oneindige is een kind geworden, is binnengetreden in de mensheid. En toch kan diezelfde God mijn hart niet binnen gaan, als ik de deur niet open doe. Porta fidei! De deur van het geloof! We zouden kunnen terugschrikken voor deze onze omgekeerde almacht. Deze macht van de mens, zich voor God af te sluiten, kan ons bang maken. Maar dan is daar die werkelijkheid, die deze donkere gedachten verdrijft, de hoop, die de angst overwint: de waarheid is ontkiemd! God is geboren! “Het land gaf zijn opbrengst”. (Ps. 67, 7) Ja, er is een goede, gezonde “aarde”, vrij van ieder egoïsme en ieder zich-afsluiten. Er is op de wereld een aarde, die God heeft voorbereid, om te komen en in ons midden een Woning te nemen. Een woning voor zijn aanwezigheid in de wereld. Deze aarde bestaat en ook vandaag, in het jaar 2012, is uit deze aarde de waarheid ontsproten! Daarom is er hoop in de wereld, een betrouwbare hoop, ook in de moeilijkste momenten en omstandigheden. Die waarheid is ontsproten en draagt liefde, gerechtigheid en vrede.

Ja, mag de vrede ontspruiten voor het volk van Syrië, dat tot in het diepste is gewond en verdeeld door een conflict, dat niet eens de weerlozen ontziet en onschuldige slachtoffers wegrukt. Nog eens roep ik op, om het bloedvergieten te beëindigen, de bijstandverlening voor de vluchtelingen en de evacués te vergemakkelijken en de weg van de dialoog te volgen om tot een politieke oplossing van het conflict te komen.

Dat de vrede mag ontspruiten in het land, waar de Verlosser geboren werd; dat die de Israëliërs en Palestijnen de moed mag geven, om een einde te maken aan de al te vele jaren van strijd en verdeeldheid en om nu vastberaden de weg te kiezen van de onderhandelingen.

Mogen in de landen van Noord Afrika, die op zoek naar een nieuwe toekomst een ingrijpende verandering meemaken - in het bijzonder in Egypte, dit gewaardeerde en door de kindheid van Jezus gezegende land - de burgers samen maatschappijen vormen en opbouwen, die gegrondvest zijn op de gerechtigheid en op respect voor de vrijheid en de waardigheid van iedere mens.

De vrede ontspruite ook op het weidse Aziatische continent. Dat het kind Jezus de talrijke volkeren die in die landen wonen - en in het bijzonder diegenen die geloven in Christus - welwillend beziet. De Koning van de vrede richte verder zijn blik op de nieuwe leiders van de Volksrepubliek China, in verband met de belangrijke taak die hen wacht. Het is mijn wens, dat de bijdrage van de religies - met achting van een ieder - zo tot gelding gebracht kan worden, dat deze bij de opbouw van een solidaire samenleving kunnen meewerken, tot welzijn van dat edele volk en de gehele wereld.

Moge het feest van de geboorte van Jezus de terugkeer van de vrede in Mali en de eenheid in Nigeria begunstigen, waar gruwelijke terroristische aanslagen nog steeds slachtoffers eisen, vooral onder christenen. Moge de Verlosser de vluchtelingen uit het Oosten van de Democratische Republiek Kongo hulp en troost brengen. Moge Hij Kenia vrede schenken, waar bloedige aanslagen de burgerbevolking en de godshuizen getroffen hebben.

Het kind Jezus zegene al de vele gelovigen die in Latijns-Amerika Zijn feest vieren. Dat Het hun menselijke en christelijke deugden laat toenemen en houvast biedt aan diegenen die gedwongen zijn hun gezinnen en hun land te verlaten, en de regeringen versterkt in hun inspanning voor de ontwikkeling alsook in hun bestrijden van de criminaliteit.

Dierbare broeders en zusters! Liefde en waarheid, gerechtigheid en vrede hebben elkaar ontmoet, en zijn in de mens die in Bethlehem werd geboren uit Maria, vleesgeworden. Die mens is de Zoon van God - God die in de geschiedenis is verschenen. Zijn geboorte is een spruit van nieuw leven voor de gehele mensheid. Moge ieder land een goede "aarde" worden, die de liefde, de waarheid, de gerechtigheid en de vrede opneemt en tot ontspruiten brengt. Ik wens allen een Zalig Kerstfeest!

Hierna volgden de Kerstwensen in tal van talen.
Aansluitend gaf de Paus de zegen Urbi et Orbi.

Document

Naam: VERITAS DE TERRA ORTA EST! - DAN ONTSPRUIT DE WAARHEID AAN DE AARDE (PS. 85, 12)
Voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" - Kerst 2012
Soort: Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 december 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test