• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik voel me geroepen om iets te zeggen over de bekende manifestaties die de laatste paar dagen in Rome hebben plaatsgevonden.

Namens de Kerk van Rome kan ik niet anders dan teleurstelling uitdrukken voor de belediging aan het Grote Jubileum van het Jaar 2000 en de aanval op de Christelijke waarden van een stad dat zo nauw verbonden is met de harten van Katholieken over de hele wereld.

De Kerk kan de waarheid niet verzwijgen, omdat het de trouw aan God de Schepper zou verminderen en het niet zou helpen om het goede van het kwade te onderscheiden. In dit opzicht wil ik me beperken tot het voorlezen wat de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
hierover zegt, die, na benadrukt te hebben dat homoseksuele handelingen tegen de natuurlijke wet is, het als volgt uitdrukt:

"Bij een niet gering aantal mannen en vrouwen is de homoseksuele neiging diepgeworteld. Zij kiezen niet zelf hun homoseksuele instelling uit; de homoseksualiteit betekent voor de meesten van hen een beproeving. Men moet deze mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Men moet iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Ook deze mensen zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen en - als zij Christen zijn - de problemen die zij als gevolg van hun instelling ondervinden, te verenigen met het kruisoffer van de Heer" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2358.

Moge de Gezegende Maagd ons helpen met haar bescherming.

Document

Naam: "IK WAS IN DE GEVANGENIS EN GIJ HEBT MIJ BEZOCHT"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 9 juli 2000
Copyrights: © 2000, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 31 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test