• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met afschaffing van de zogenaamde wijzen van verkiezing “per acclamationem seu inspirationem” en “per compromissum”, is de vorm van verkiezing van een Paus van nu af aan alleen maar “per scrutinium”.

 

Daarom bepalen wij dat voor de geldige verkiezing van een Paus minstens tweederde van de stemmen vereist is, berekend op grond van de aanwezige kiezers die hun stem uitbrengen.

Indien het onmogelijk is om het aantal aanwezige Kardinalen te delen door drie even delen, is het voor de geldigheid van de keuze van de Paus één extra stem benodigd.

Zie ook:

The election is to begin immediately after the provisions of No. 54 of the present Constitution have been duly carried out.

Should the election begin on the afternoon of the first day, only one ballot is to be held; then, on the following days, if no one was elected on the first ballot, two ballots shall be held in the morning and two in the afternoon. The voting is to begin at a time which shall have been determined earlier, either in the preparatory Congregations or during the election period, but in accordance with the procedures laid down in Nos. 64ff of the present Constitution.

De procedure van de stemming verloopt in drie fasen, waarvan de eerste, die men voorafgaande stemming kan noemen, bevat:

 1. de voorbereiding en de verdeling van de stembiljetten door de ceremoniarii - intussen weer de aula binnengeroepen samen met de secretaris van het college van Kardinalen en de meester van de pauselijke liturgievieringen - die er minstens twee of drie aan iedere kieskardinaal overhandigen;
 2. het uitloten onder alle kardinalen van drie stemopnemers, drie, belast met het verzamelen van de stemmen van de zieken, kort “infirmarii" genoemd, drie revisoren; deze loting wordt publiek verricht door de laatste Kardinaal-diaken, die vervolgens de negen namen trekt van hen die deze functies moeten verrichten;
 3. indien bij de loting van de stemopnemers, infirmiarii en revisoren de namen van kieskardinalen worden getrokken die door ziekte of om een andere reden verhinderd zijn om deze taak te vervullen, dan dienen in hun plaats de namen te worden getrokken van anderen die niet verhinderd zijn. De eerste drie die worden uitgeloot, zullen als stemopnemer fungeren, de volgende drie als "infirmarii", en de andere drie als revisor.
Zie ook:

Onderstreept de toevoeging doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013).

For this phase of the voting process the following norms must be observed:

 1. the ballot paper must be rectangular in shape and must bear in the upper half, in print if possible, the words Eligo in Summum Pontificem; on the lower half there must be a space left for writing the name of the person chosen; thus the ballot is made in such a way that it can be folded in two;
 2. the completion of the ballot must be done in secret by each Cardinal elector, who will write down legibly, as far as possible in handwriting that cannot be identified as his, the name of the person he chooses, taking care not to write other names as well, since this would make the ballot null; he will then fold the ballot twice;
 3. during the voting, the Cardinal electors are to remain alone in the Sistine Chapel; therefore, immediately after the distribution of the ballots and before the electors begin to write, the Secretary of the College of Cardinals, the Master of Papal Liturgical Celebrations and the Masters of Ceremonies must leave the Chapel. After they have left, the junior Cardinal Deacon shall close the door, opening and closing it again each time this is necessary, as for example when the Infirmarii go to collect the votes of the sick and when they return to the Chapel.

The second phase, the scrutiny proper, comprises:

 1. the placing of the ballots in the appropriate receptacle;
 2. the mixing and counting of the ballots;
 3. the opening of the votes.

Each Cardinal elector, in order of precedence, having completed and folded his ballot, holds it up so that it can be seen and carries it to the altar, at which the Scrutineers stand and upon which there is placed a receptacle, covered by a plate, for receiving the ballots. Having reached the altar, the Cardinal elector says aloud the words of the following oath: I call as my witness Christ the Lord who will be my judge, that my vote is given to the one who before God I think should be elected. He then places the ballot on the plate, with which he drops it into the receptacle. Having done this, he bows to the altar and returns to his place.

If any of the Cardinal electors present in the Chapel is unable to go to the altar because of infirmity, the last of the Scrutineers goes to him. The infirm elector, having pronounced the above oath, hands the folded ballot to the Scrutineer, who carries it in full view to the altar and omitting the oath, places it on the plate, with which he drops it into the receptacle.

If there are Cardinal electors who are sick and confined to their rooms, referred to in Nos. 41ff of this Constitution, the three Infirmarii go to them with a box which has an opening in the top through which a folded ballot can be inserted. Before giving the box to the Infirmarii, the Scrutineers open it publicly, so that the other electors can see that it is empty; they are then to lock it and place the key on the altar. The Infirmarii, taking the locked box and a sufficient number of ballot papers on a small tray, then go, duly accompanied, to the Domus Sanctae Marthae to each sick elector, who takes a ballot, writes his vote in secret, folds the ballot and, after taking the above- mentioned oath, puts it through the opening in the box. If any of the electors who are sick is unable to write, one of the three Infirmarii or another Cardinal elector chosen by the sick man, having taken an oath before the Infirmarii concerning the observance of secrecy, carries out the above procedure. The Infirmarii then take the box back into the Chapel, where it shall be opened by the Scrutineers after the Cardinals present have cast their votes. The Scrutineers then count the ballots in the box and, having ascertained that their number corresponds to the number of those who are sick, place them one by one on the plate and then drop them all together into the receptacle. In order not to prolong the voting process unduly, the Infirmarii may complete their own ballots and place them in the receptable immediately after the senior Cardinal, and then go to collect the votes of the sick in the manner indicated above while the other electors are casting their votes.

After all the ballots of the Cardinal electors have been placed in the receptacle, the first Scrutineer shakes it several times in order to mix them, and immediately afterwards the last Scrutineer proceeds to count them, picking them out of the urn in full view and placing them in another empty receptacle previously prepared for this purpose. If the number of ballots does not correspond to the number of electors, the ballots must all be burned and a second vote taken at once; if however their number does correspond to the number of electors, the opening of the ballots then takes place in the following manner.

The Scrutineers sit at a table placed in front of the altar. The first of them takes a ballot, unfolds it, notes the name of the person chosen and passes the ballot to the second Scrutineer, who in his turn notes the name of the person chosen and passes the ballot to the third, who reads it out in a loud and clear voice, so that all the electors present can record the vote on a sheet of paper prepared for that purpose. He himself writes down the name read from the ballot. If during the opening of the ballots the Scrutineers should discover two ballots folded in such a way that they appear to have been completed by one elector, if these ballots bear the same name they are counted as one vote; if however they bear two different names, neither vote will be valid; however, in neither of the two cases is the voting session annulled.

When all the ballots have been opened, the Scrutineers add up the sum of the votes obtained by the different names and write them down on a separate sheet of paper. The last Scrutineer, as he reads out the individual ballots, pierces each one with a needle through the word Eligo and places it on a thread, so that the ballots can be more securely preserved. After the names have been read out, the ends of the thread are tied in a knot, and the ballots thus joined together are placed in a receptacle or on one side of the table.

There then follows the third and last phase, also known as the post-scrutiny, which comprises:

 1. the counting of the votes;
 2. the checking of the same;
 3. the burning of the ballots.

De stemopnemers tellen alle stemmen die ieder heeft gekregen, en als niemand minstens tweederde van de stemmen in die stemming heeft bereikt, dan is de paus niet gekozen; als daarentegen blijkt dat één minstens tweederde heeft gekregen, dan heeft men een canoniek geldige verkiezing van een paus

In either case, that is, whether the election has occurred or not, the Revisers must proceed to check both the ballots and the notes made by the Scrutineers, in order to make sure that these latter have performed their task exactly and faithfully.

Immediately after the checking has taken place, and before the Cardinal electors leave the Sistine Chapel, all the ballots are to be burnt by the Scrutineers, with the assistance of the Secretary of the Conclave and the Masters of Ceremonies who in the meantime have been summoned by the junior Cardinal Deacon. If however a second vote is to take place immediately, the ballots from the first vote will be burned only at the end, together with those from the second vote.

Zie ook:

Onderstreept de toevoeging doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013).

In order that secrecy may be better observed, I order each and every Cardinal elector to hand over to the Cardinal Camerlengo or to one of the three Cardinal Assistants any notes which he may have in his possession concerning the results of each ballot. These notes are to be burnt together with the ballots.

I further lay down that at the end of the election the Cardinal Camerlengo of Holy Roman Church shall draw up a document, to be approved also by the three Cardinal Assistants, declaring the result of the voting at each session. This document is to be given to the Pope and will thereafter be kept in a designated archive, enclosed in a sealed envelope, which may be opened by no one unless the Supreme Pontiff gives explicit permission.

Confirming the dispositions of my Predecessors, Saint Pius X, Vgl. H. Paus Pius X, Apostolische Constitutie, Vacante Sede Apostolica (25 dec 1904), 76 Pius XII Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over de Sedes Vacante en de Pauskeuze (Samenvatting), Vacantis Apostolicae Sedis (8 dec 1945), 88 and Paul VI, Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de Pauskeuze, Romano Pontifici Eligendo (1 okt 1975), 74 I decree that — except for the afternoon of the entrance into the Conclave — both in the morning and in the afternoon, after a ballot which does not result in an election, the Cardinal electors shall proceed immediately to a second one, in which they are to express their vote anew. In this second ballot all the formalities of the previous one are to be observed, with the difference that the electors are not bound to take a new oath or to choose new Scrutineers, Infirmarii and Revisers. Everything done in this regard for the first ballot will be valid for the second one, without the need for any repetition.

Everything that has been laid down above concerning the voting procedures must be diligently observed by the Cardinal electors in all the ballots, which are to take place each day, in the morning and in the afternoon, after the celebration of the sacred rites or prayers laid down in the Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Rituum Conclavis (5 februari 1998)
.

In the event that the Cardinal electors find it difficult to agree on the person to be elected, after balloting has been carried out for three days in the form described above (in Nos. 62ff) without result, voting is to be suspended for a maximum of one day in order to allow a pause for prayer, informal discussion among the voters, and a brief spiritual exhortation given by the senior Cardinal in the Order of Deacons. Voting is then resumed in the usual manner, and after seven ballots, if the election has not taken place, there is another pause for prayer, discussion and an exhortation given by the senior Cardinal in the Order of Priests. Another series of seven ballots is then held and, if there has still been no election, this is followed by a further pause for prayer, discussion and an exhortation given by the senior Cardinal in the Order of Bishops. Voting is then resumed in the usual manner and, unless the election occurs, it is to continue for seven ballots.

If the balloting does not result in an election, even after the provisions of No. 74 have been fulfilled, the Cardinal electors shall be invited by the Camerlengo to express an opinion about the manner of proceeding. The election will then proceed in accordance with what the absolute majority of the electors decides.

Nevertheless, there can be no waiving of the requirement that a valid election takes place only by an absolute majority of the votes or else by voting only on the two names which in the ballot immediately preceding have received the greatest number of votes; also in this second case only an absolute majority is required.

Als de stemmingen waarvan bij de nrs. 72, 73 en 74 van deze Constitutie sprake is, geen resultaat hebben, dan dient er een dag te worden besteed aan gebed, reflectie en dialoog; bij de volgende stemmingen hebben met inachtneming van de in nr. 74 van deze Constitutie bepaalde orde, alleen de twee namen die bij de voorafgaande stemming een meerderheid van stemmen hadden gehaald, passief kiesrecht en mag men niet afwijken van de bepaling dat voor een geldige verkiezing, ook bij deze stemmingen, de gekwalificeerde meerderheid is vereist van minstens tweederde van de stemmen van de aanwezige en stemmende Kardinalen. Bij deze stemmingen hebben de twee namen die passief kiesrecht hebben, geen actief kiesrecht.

Zie ook:
Should the election take place in a way other than that prescribed in the present Constitution, or should the conditions laid down here not be observed, the election is for this very reason null and void, without any need for a declaration on the matter; consequently, it confers no right on the one elected.
I decree that the dispositions concerning everything that precedes the election of the Roman Pontiff and the carrying out of the election itself must be observed in full, even if the vacancy of the Apostolic See should occur as a result of the resignation of the Supreme Pontiff, in accordance with the provisions of Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
of the Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
and Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
of the Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
.

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test