• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tijdens de periode van de Sede Vacant zijn er twee soorten van Congregaties van Kardinalen: een Algemene Congregatie, dat is van het gehele College tot aan het begin van de verkiezing, en een Bijzondere Congregatie. Aan de Algemene Congregaties moeten alle Kardinalen deelnemen, die niet rechtmatig verhinderd zijn, zodra ze gehoord hebben van het vacant worden van de Apostolische Zetel. Die Kardinalen echter, die volgens de norm van nr. 33 van deze Constitutie geen recht hebben om de Paus te kiezen, is het toegestaan, wanneer zij het willen, om niet aan deze Algemene Congregaties deel te nemen.

De Bijzondere Congregatie bestaat uit de Kardinaal-Camerlengo van de Heilige Romeinse Kerk en uit drie Kardinalen, één uit elk der drie orden, die door het lot uit de kieskardinalen, die al in Rome aanwezig zijn, aangewezen worden. Het ambt van deze drie Kardinalen, die Assistenten heten, houdt op na drie dagen en in hun plaats treden, steeds door loting bepaald, andere Kardinalen met dezelfde ambtsduur, ook na het begin van de verkiezing.

Tijdens de verkiezingsperiode worden de belangrijkere zaken, indien dit nodig is, door de verzameling van de kiesgerechtigde Kardinalen behandeld, de gewone aangelegenheden worden daarentegen steeds door de Bijzondere Congregatie van de Kardinalen afgehandeld. Tijdens de periode van de Sede Vacant dragen de Kardinalen zowel in de Algemene als de Bijzondere Congregaties de gebruikelijke zwarte toog met rode zoom en knopen met rode sjerp, rode solideo, bisschopskruis en ring.

De Algemene Congregatie van Kardinalen vindt plaats in het Apostolische Paleis in het Vaticaan of, wanneer de omstandigheden naar het oordeel van de Kardinalen dit nodig maken, op een andere geschikte plaats. Deze Congregatie wordt voorgezeten door de Deken van het College of, bij zijn afwezigheid of vanwege een rechtmatige verhindering, door de sub-deken. In het geval één van beiden of beiden, volgens de norm van nr. 33 van de Constitutie niet meer het recht heeft deel te nemen aan de Pauskeuze, wordt de bijeenkomst van de kieskardinalen voorgezeten door de, naar algemene rangorde, oudste kieskardinaal.

In de Congregaties van Kardinalen mag niet mondeling gestemd worden over belangrijkere kwesties, maar moeten deze op een wijze plaatsvinden, die geheimhouding waarborgt.

De Algemene Congregatie, die voor het begin van de verkiezingen plaatsvinden en daarom "voorbereidende" Congregaties heten, moeten dagelijks gehouden worden en wel vanaf de dag die de Camerlengo van de Heilige Romeinse Kerk met de eerste kiesgerechtigde Kardinalen uit iedere orde vastgesteld heeft. Dit gebeurt met de bedoeling dat de Kardinaal-Camerlengo de opvatting van het College kan nagaan en hen kan meedelen, hetgeen hij voor noodzakelijk of gepast acht, en dat verder individuele Kardinalen de mogelijkheid hebben, hun opvatting te geven over opkomende problemen, in twijfelgevallen om verduidelijking kunnen vragen en voorstellen kunnen doen.

Bij de eerste Algemene Congregatie moet ervoor worden gezorgd dat de individuele kardinalen een kopie van deze Constitutie tot hun beschikking hebben; tegelijkertijd krijgen ze de gelegenheid om vragen te stellen over de betekenis en uitvoering van de normen die in de Constitutie zijn vastgelegd. Het is ook raadzaam om dat deel van deze Constitutie betreffende het vacant zijn van de Apostolische Stoel te lezen. Tegelijkertijd moeten alle aanwezige kardinalen de eed afleggen op de naleving van de regels in deze Constitutie en van het handhaven van het officiële geheim. Deze eed, die ook afgelegd wordt door de kardinalen die later toegevoegd worden en deze Congregatie eerst in de tweede fase bijwonen, wordt door de Kardinaal-deken, of eventueel een andere voorzitter van het College volgens de in nummer 9 van deze Constitutie bepaalde norm in aanwezigheid van de overige Kardinalen, volgens de volgende formule voorgelezen worden:

Wij, kardinaal bisschoppen, kardinaal priesters en kardinaal diakens van de Heilige Roomse Kerk, beloven, verplichten en zweren dat we allen samen en een ieder van ons precies en getrouw alle normen in acht nemen, zoals die in de Apostolische Constitutie Universi Dominici Gregis van Paus Johannes Paulus II opgenomen zijn, en zullen alles zal strikt geheim houden, wat op enigerlei wijze betrekking heeft op de verkiezing van de Paus of wat door haar aard tijdens het vacant zijn van de Apostolische Stoel geheimhouding vereist .

Hierna moet elke kardinaal zeggen:

En ik, N. Kardinaal N., beloof het, verplicht mijzelf ertoe en zweer het.

Terwijl hij zijn hand legt naar het evangelie, voegt hij eraan toe:

"Zo ware helpe mij God en de heilige Evangeliën die ik met mijn hand aanraak".

In een van eerstvolgende Congregaties moeten de Kardinalen in overeenstemming met een eerder opgestelde dagorde de dringendste beslissingen voor het begin van de stemmingen nemen, namelijk:

 1. zij zullen de dag, het uur en de wijze waarop bepalen hoe het stoffelijk overschot van de overleden Paus naar de Vaticaanse Basiliek overgebracht wordt om daar ter verering door de gelovigen opgebaard te worden;
 2. zij zullen alle voorbereidingen treffen, die voor de rouwplechtigheden voor de overleden Paus, die gedurende negen opeenvolgende dagen gehouden worden, noodzakelijk zijn en zullen het begin daarvan vastleggen, zodanig dat, wanneer er geen bijzondere redenen aanwezig zijn, de begrafenis tussen de vierde ende zesde dag na het sterven plaatsvindt;
 3. zij zullen de commissie, die bestaat uit de Kardinaal-Camerlengo en de Kardinalen die het ambt van Staatssecretaris en de President van de Pauselijke Commissie voor Vaticaanstad bezetten, verzoeken tijdig in de ruimten in het Domus Sanctae Marthae zowel het gepaste onderkomen van de kieskardinalen als ook het geëigende onderkomen voor al diegenen voor te bereiden, die in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
  Universi Dominici Gregis
  Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
  (22 februari 1996)
  van deze Constitutie genoemd zijn. Tegelijk zullen ze ervoor zorgen dat al datgene ter voorbereiding van de Sixtijnse Kapel ter beschikking staat, opdat de stemmingen moeiteloos, geordend en met de grootst mogelijke geheimhouding volgens de in deze Constitutie gegeven voorschriften gehouden kunnen worden;
 4. zij zullen twee uitmuntende geestelijken kiezen die bekend staan om hun beproefde leer, wijsheid en morele autoriteit die voor de Kardinalen zelf twee goed voorbereide meditaties houden over de problemen waar de Kerk op dat moment voor staat en over de noodzaak van een zorgvuldig oordeel in de keuze van de nieuwe Paus; tegelijk zullen ze, met inachtneming van de bepalingen in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
  Universi Dominici Gregis
  Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
  (22 februari 1996)
  van deze Constitutie, de dag en het uur vaststellen, waarop de eerste van de twee meditaties gehouden zal worden;
 5. zij zullen, op voorstel van Administratie voor het Patrimonium van de Apostolische Stoel of, vanwege hun bevoegdheden, de Gouvernaatsraad van de Staat van Vaticaanstad, de benodigde uitgaven tussen de tijd van de dood van de Paus en de keuze van de opvolger goedkeuren;
 6. zij zullen de eventuele beschikbare documenten, die de overleden Paus het College van Kardinalen heeft nagelaten, lezen;
 7. zij zullen er zorg voor dragen dat de vissersring en het loden zegel, waarmee apostolische brieven voorzien worden, vernietigd worden;
 8. zij zullen de toewijzing van de kamers aan de kieskardinalen door het lot verdelen;
 9. zij zullen de dag en het uur van het begin van de stemmingen bepalen.

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test