• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De procedure van de stemming verloopt in drie fasen, waarvan de eerste, die men voorafgaande stemming kan noemen, bevat:

  1. de voorbereiding en de verdeling van de stembiljetten door de ceremoniarii - intussen weer de aula binnengeroepen samen met de secretaris van het college van Kardinalen en de meester van de pauselijke liturgievieringen - die er minstens twee of drie aan iedere kieskardinaal overhandigen;
  2. het uitloten onder alle kardinalen van drie stemopnemers, drie, belast met het verzamelen van de stemmen van de zieken, kort “infirmarii" genoemd, drie revisoren; deze loting wordt publiek verricht door de laatste Kardinaal-diaken, die vervolgens de negen namen trekt van hen die deze functies moeten verrichten;
  3. indien bij de loting van de stemopnemers, infirmiarii en revisoren de namen van kieskardinalen worden getrokken die door ziekte of om een andere reden verhinderd zijn om deze taak te vervullen, dan dienen in hun plaats de namen te worden getrokken van anderen die niet verhinderd zijn. De eerste drie die worden uitgeloot, zullen als stemopnemer fungeren, de volgende drie als "infirmarii", en de andere drie als revisor.
Zie ook:

Onderstreept de toevoeging doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013).

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test