• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In een van eerstvolgende Congregaties moeten de Kardinalen in overeenstemming met een eerder opgestelde dagorde de dringendste beslissingen voor het begin van de stemmingen nemen, namelijk:

 1. zij zullen de dag, het uur en de wijze waarop bepalen hoe het stoffelijk overschot van de overleden Paus naar de Vaticaanse Basiliek overgebracht wordt om daar ter verering door de gelovigen opgebaard te worden;
 2. zij zullen alle voorbereidingen treffen, die voor de rouwplechtigheden voor de overleden Paus, die gedurende negen opeenvolgende dagen gehouden worden, noodzakelijk zijn en zullen het begin daarvan vastleggen, zodanig dat, wanneer er geen bijzondere redenen aanwezig zijn, de begrafenis tussen de vierde ende zesde dag na het sterven plaatsvindt;
 3. zij zullen de commissie, die bestaat uit de Kardinaal-Camerlengo en de Kardinalen die het ambt van Staatssecretaris en de President van de Pauselijke Commissie voor Vaticaanstad bezetten, verzoeken tijdig in de ruimten in het Domus Sanctae Marthae zowel het gepaste onderkomen van de kieskardinalen als ook het geëigende onderkomen voor al diegenen voor te bereiden, die in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
  Universi Dominici Gregis
  Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
  (22 februari 1996)
  van deze Constitutie genoemd zijn. Tegelijk zullen ze ervoor zorgen dat al datgene ter voorbereiding van de Sixtijnse Kapel ter beschikking staat, opdat de stemmingen moeiteloos, geordend en met de grootst mogelijke geheimhouding volgens de in deze Constitutie gegeven voorschriften gehouden kunnen worden;
 4. zij zullen twee uitmuntende geestelijken kiezen die bekend staan om hun beproefde leer, wijsheid en morele autoriteit die voor de Kardinalen zelf twee goed voorbereide meditaties houden over de problemen waar de Kerk op dat moment voor staat en over de noodzaak van een zorgvuldig oordeel in de keuze van de nieuwe Paus; tegelijk zullen ze, met inachtneming van de bepalingen in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
  Universi Dominici Gregis
  Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
  (22 februari 1996)
  van deze Constitutie, de dag en het uur vaststellen, waarop de eerste van de twee meditaties gehouden zal worden;
 5. zij zullen, op voorstel van Administratie voor het Patrimonium van de Apostolische Stoel of, vanwege hun bevoegdheden, de Gouvernaatsraad van de Staat van Vaticaanstad, de benodigde uitgaven tussen de tijd van de dood van de Paus en de keuze van de opvolger goedkeuren;
 6. zij zullen de eventuele beschikbare documenten, die de overleden Paus het College van Kardinalen heeft nagelaten, lezen;
 7. zij zullen er zorg voor dragen dat de vissersring en het loden zegel, waarmee apostolische brieven voorzien worden, vernietigd worden;
 8. zij zullen de toewijzing van de kamers aan de kieskardinalen door het lot verdelen;
 9. zij zullen de dag en het uur van het begin van de stemmingen bepalen.

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test