• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit is dus, beste jonge vrienden, de brief die ik in jullie handen leg. Hij gaat het gesprek na van Christus met de jonge man uit het Evangelie en put verder uit het getuigenis van de apostel en van de eerste generaties der christenen. Ik reik jullie deze brief aan in het jaar van de jeugd, terwijl we het einde naderen van het tweede millennium. Ik reik hem jullie aan in het jaar van de twintigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, dat de jongeren "de hoop van de Kerk" 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 2 genoemd heeft. Eveneens heeft dit Concilie "zijn laatste boodschap" aan de jeugd van toen - evenals aan die van thans en van elke tijd - gericht, waarin de Kerk als de ware jeugd van de wereld wordt voorgesteld, als degene, die "dat bezit, wat de kracht en de aantrekkelijkheid uitmaakt van de jonge mens: de gave zich over elk begin te verheugen, zich vrij over te geven, zich te vernieuwen en tot nieuwe zegevieringen op te staan" 2e Vaticaans Concilie, Overig document, Boodschap aan de jongeren (8 dec 1965). Ik doe dit op Palmzondag, de dag waarop ik velen van jullie mag ontmoeten die als pelgrim naar Rome op het Sint Pietersplein gekomen zijn. Op deze dag bidt de bisschop van Rome tezamen met jullie voor alle jongeren in de wereld, voor elk en ieder van jullie. We bidden in de gemeenschap van de Kerk, dat jullie - tegen de achtergrond van de moeilijke tijden, waarin we leven - "bereid zijn tot verantwoording aan al wie jullie rekenschap vraagt van de hoop die in jullie leeft". Ja, juist jullie, omdat de toekomst van jullie afhangt, omdat het einde van deze eeuwen het begin van de nieuwe van jullie afhankelijk is. Blijft daarom niet lijdelijk toezien; neem de verantwoordelijkheid over op alle terreinen die voor jullie openstaan. In dezelfde zin zullen met jullie ook de bisschoppen en de priesters op de verschillende plaatsen van de aarde bidden.

Terwijl we aldus bidden in de grote gemeenschap van de jongeren van de Kerk en van alle kerkgemeenschappen, hebben we Maria voor ogen, die Christus vanaf het begin van Zijn zending heeft begeleid. Het is de Maria van Kana in Galilea, die voor de jongeren, de bruidsparen, de voorspreekster is, wanneer op het bruiloftsfeest de wijn voor de gasten opraakt. De moeder van Christus zegt aan hen die tijdens de maaltijd bedienen: "Doet maar wat Hij u zeggen zal!" (Joh. 2, 5). Hij, Christus.

Ik herhaal deze woorden van de moeder van God en richt ze tot jullie, jongeren, aan elk en ieder van jullie. "Doet maar wat Hij u zeggen zal!" En ik zegen jullie in de Naam van de Drie-ene God. Amen.

Gegeven te Rome, bij de heilige Petrus,
op 31 maart, Palmzondag, in het jaar 1985,
het zevende van mijn pontificaat.

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: DILECTI AMICI - BEREID TOT VERANTWOORDING
Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 31 maart 1985
Copyrights: © 1985, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test