• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ADSUMUS, SANCTE SPIRITUS
Conciliegebed

Adsumus, Domine Sancte Spiritus,
adsumus peccati quidem immanitate detenti,
sed in nomine tuo specialiter congregati.
Present, Heer, Heilige Geest,
wij zijn present, geboeid weliswaar door vele zonden,
maar toch uitdrukkelijk in uw naam bijeen.
Veni ad nos et esto nobiscum
et dignare illabi cordibus nostris.
Leer Gìj ons,
wat te doen en hoe te gaan.
Doce nos quid agamus,
quo gradiamur et ostende
quid efficere debeamus, ut,
te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus.
Toon Gìj ons,
hoe te handelen, om met uw hulp
in alles aan uw wensen te voldoen.
Esto solus suggestor
et effector iudiciorum nostrorum,
qui solus cum Deo Patre
et eius Filio nomen possides gloriosum.
Wees Gìj alleen
èn voorstel èn besluit van ons beraad.
Gìj die alleen met God Vader
en diens Zoon de glorierijke naam hebt.
Non nos patiaris perturbatores esse iustitiae
qui summam diligis aequitatem.
Non in sinistrum nos ignorantia trahat,
non favor inflectat,
non acceptio muneris
vel personae corrumpat.
Gij, minnaar van het hoogste recht,
laat niet toe dat wij de rechtvaardigheid verkrachten;
laat domheid ons geen verkeerde wegen wijzen;
laat gunst noch afgunst ons doen buigen;
laat ons niet corrupt worden om steekpenningen of aanzien des persoons.
Sed iunge nos tibi efficaciter
solius tuae gratiae dono,
ut simus in te unum
et in nullo deviemus a vero;
quatenus in nomine tuo collecti,
sic in cunctis teneamus cum
moderamine pietatis iustitiam,
ut et hic a te in nullo dissentiat
sententia nostra et in futurum
pro bene gestis consequamur
praemia sempiterna.

Amen.
Maar bind ons vast aan U, en stevig,
door uw genadegave alleen,
opdat wij samen één zijn in U
en in niets afwijken van het ware.
Laat ons, verzameld in uw Naam,
in alles gerechtigheid en
godsvrucht en wijsheid betrachten,
opdat ons oordeel nu in niets afwijke van het uwe
en het eeuwig loon straks ons wachte
voor wat we goed gedaan hebben.

Amen.

Document

Naam: ADSUMUS, SANCTE SPIRITUS
Conciliegebed
Soort: 4e Concilie van Toledo
Datum: 5 december 633
Copyrights: © 2004, www.bidjemee.nl
Vertaling naar: Jan van Laarhoven (samensteller), Gebed in de hoek (Bilthoven 1974), p. 106-107
Bewerkt: 18 september 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test