• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
3. Omtrent de Kerk en omtrent de weg naar het geloof.

Enkelen achten zich niet gebonden door de leer, die wij enige jaren geleden in onze encycliek hebben uiteengezet en die steunt op de bronnen van de "openbaring", de leer namelijk, dat het Mystieke Lichaam van Christus en de katholieke Roomse Kerk één en hetzelfde zijn. Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus, Mystici Corporis Christi (29 juni 1943) Anderen herleiden de noodzakelijkheid van het lidmaatschap van de ware Kerk, om tot het eeuwig heil te komen, tot een lege formule. Weer anderen ten slotte ontkennen, dat de "geloofwaardigheid" van het christelijk geloof redelijk bewijsbaar is.

Document

Naam: HUMANI GENERIS
Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 12 augustus 1950
Copyrights: © 1958, Ecclesia Docens 0182 - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test