• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heren kardinalen,
Eerwaarde broeders in het bisschopsambt en het priesterschap,
Dierbare diakens en familieleden!

Met veel vreugde ontmoet ik jullie op deze belangrijke jubileumbijeenkomst. Ik begroet de Prefect van de Congregatie voor de Clerus, kardinaal Darío Castrillón Hoyos en zijn medewerkers, die gezorgd hebben voor deze intense dagen van gebed en broederschap. Ik begroet de kardinalen en prelaten hier bijeengekomen. Vooral groet ik jullie, permanente diakens, jullie families en degenen die jullie begeleid hebben op deze pelgrimage naar de graven van de apostelen.

Jullie zijn naar Rome gekomen om jullie jubileum te vieren: ik ontvang jullie met liefde! Het is een zeer gunstige gelegenheid om de betekenis en waarde te verdiepen van jullie permanente en niet transeunte wijdingsstaat, niet van het priesterschap, maar van het diaconaat Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 29. Als dienaars van Gods volk zijn jullie geroepen om actief te zijn bij de dienst van de liturgie, bij didactisch-catechetische activiteiten en bij de dienstbaarheid van de caritas, in vereniging met de bisschop en de priesters. Dit bijzondere jaar van genade, het jubeljaar, wil jullie nog dieper doen ontdekken hoe mooi het leven in Christus is. Het leven in Hem, die de Heiligde Deur is.

Document

Naam: JUBILEUMVIERING VAN DE PERMANENTE DIAKENS - 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 februari 2000
Copyrights: © Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test