• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE TAAL VAN DE LIEFDE SPREKEN
23e zondag door het Jaar (Jaar B) - Cortille van Castel Gandolfo

Beminde broeders en zusters:

In het middelpunt van het Evangelie van vandaag (Mc. 7, 31-37) staat een klein, heel belangrijk woord. Een woord dat in zijn diepe betekenis de hele boodschap en heel het werk van Christus samenvat. De evangelist Marcus noemt het in dezelfde taal als Jezus, waarin Jezus het uitsprak, en op deze wijze ervaren we het nog levendiger. Dit woord is "Effeta", wat betekent: "ga open". Bezien we in welke context het zich bevindt. Jezus doorkruiste het gebied genaamd "Decapolis", tussen de kust van Tyrus en Sidon en Galilea; een gebied dat dus niet joods is. Ze brachten Hem een doofstomme om hem te genezen: blijkbaar had de faam van Jezus zich tot daar verspreid. Jezus nam hem terzijde, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong aan; toen sloeg hij zijn ogen op ten hemel, zuchtte en zei: "Effeta", wat juist betekent: "Ga open". En terstond begon die man normaal te horen en te spreken. Vgl. Mc. 7, 35 Dit is de letterlijke, historische betekenis van dit woord: dankzij het optreden van Jezus "opende" die doofstomme zich; tevoren was hij gesloten, geïsoleerd. Het was erg moeilijk voor hem om te communiceren. De genezing was voor hem een "opening" naar anderen en naar de wereld; een opening die, beginnend bij de organen van horen en spreken, zijn hele persoon en leven omvatte: hij was eindelijk in staat om te communiceren en zodoende op een nieuwe wijze betrekkingen aan te gaan.

Maar we weten allemaal dat de geslotenheid van de mens, zijn isolement, niet alleen afhangt van zijn zintuigen. Er bestaat een innerlijke afsluiting die de diepe kern van de persoon betreft, de kern die de Bijbel het "hart" noemt. Dit is wat Jezus kwam "openen", bevrijden, om ons in staat te stellen onze relatie met God en met anderen in volheid te beleven. Dat is waarom ik zei dat dit kleine woordje, "Effeta" – "Ga open" – in zichzelf de hele missie van Christus samenvat. Hij werd mens zodat de mens, die door de zonde innerlijk doof en stom was geworden, de stem van God zou kunnen horen, de stem van de liefde die tot zijn hart spreekt, en op die manier op zijn beurt de taal van de liefde zou leren spreken, communiceren met God en met anderen. Om deze reden zijn het woord en het gebaar van "Effeta" ingevoegd in de Doopritus, als een van de verklarende tekens: de priester, die de mond en oren van de pasgedoopte aanraakt, zegt: "Effeta", al biddend dat hij spoedig het Woord van God mag horen en zijn geloof belijden. Door het Doopsel begint de menselijke persoon als het ware de Heilige Geest te "ademen", Degene die Jezus met een diepe zucht bij de Vader had afgeroepen om de doofstomme te genezen.

We wenden ons nu in gebed tot de Allerheiligste Maria, wiens geboorte we gisteren hebben gevierd. Door haar unieke relatie met het vleesgeworden Woord staat Maria volledig "open" voor de liefde van de Heer; haar hart luistert voortdurend naar zijn Woord. Moge haar moederlijke voorspraak ons in staat stellen om elke dag in geloof het wonder van de "Effeta" te ervaren, om in gemeenschap met God en met onze broeders en zusters te leven.

Ná het bidden van het Angelus

{in het Frans}

Beste pelgrims hier aanwezig, of die deelnemen aan het Angelus via radio of televisie: de komende dagen zal ik een apostolische reis naar Libanon maken om de Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Ecclesia in Medio Oriente
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
(14 september 2012)
te ondertekenen, het resultaat van de buitengewone Vergadering voor het Midden-Oosten van de Bisschoppensynode, gehouden in oktober 2010. Ik zal de gelukkige gelegenheid hebben om het Libanese volk en hun autoriteiten te ontmoeten, evenals de christenen van dat geliefde land en degenen die uit de buurlanden komen. Ik ben mij bewust van de vaak dramatische situatie van de bewoners van die regio, die al lang wordt verscheurd door onophoudelijke conflicten. Ik begrijp de angst van de vele bewoners van het Midden-Oosten die dagelijks worden ondergedompeld in allerlei soorten lijden – en soms de dood – dat hun persoonlijke en gezinsleven beïnvloedt. Ik denk met bezorgdheid aan degenen die, op zoek naar een ruimte van vrede, hun familie- en beroepsleven verlaten en de onzekerheid van ballingen ervaren.

Hoewel het moeilijk lijkt om oplossingen te vinden voor de verschillende problemen die de regio teisteren, is het niet mogelijk om toe te geven aan het geweld en de oplopende spanningen. De inzet voor de dialoog en verzoening moet een prioriteit zijn voor alle betrokken partijen en moet worden gedragen door de internationale gemeenschap, die zich steeds meer bewust is van het belang voor de hele wereld van een stabiele en duurzame vrede in de hele regio. Mijn apostolische reis naar Libanon, met uitbreiding naar het Midden-Oosten als geheel, staat in het teken van vrede, verwijzend naar de woorden van Christus: "Mijn vrede geef ik u" (Joh. 14, 27). Moge God Libanon en het Midden-Oosten zegenen. Moge God u allen zegenen.

(In het Spaans)

Ik groet de Spaanssprekende pelgrims die deelnemen aan dit Maria-gebed. In het Evangelie van vandaag geneest Jezus een doofstomme. Deze gebeurtenis roept om het zo te zeggen de reis van bekering op waarmee de belijdenis van het authentieke geloof wordt bereikt, verkondigd met de lippen en beleden in het hart. Moge de Maagd Maria ten beste spreken zodat ons geloof niet wankelt.

In Colombia, Noorwegen en Cuba is een belangrijke dialoog aangekondigd tussen de Colombiaanse regering en vertegenwoordigers van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia, met de deelname van afgevaardigden uit Venezuela en Chili, om te trachten een einde te maken aan het conflict dat al tientallen jaren dit geliefde land teistert. Ik hoop dat iedereen die aan dit initiatief deelneemt, zich zal laten leiden door de wil tot vergeving en verzoening, in de oprechte zoektocht naar het algemeen welzijn. Hartelijk dank.

{...}

Document

Naam: DE TAAL VAN DE LIEFDE SPREKEN
23e zondag door het Jaar (Jaar B) - Cortille van Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 september 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 september 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test