• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE GESPREKKEN MET DE PRIESTERBROEDERSCHAP ST. PIUS X

Woensdagmiddag 13 juni heeft William Kardinaal Levada, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en president van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', een ontmoeting gehad met Mgr. Bernard Fellay, superior generaal van de Priesterbroederschap St. Pius X, die begeleid werd door een assistent. Ook waren aanwezig Aartsbisschop Luis Ladaria SJ, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, en Msgr. Guido Pozze, secretaris van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei'.

Doel van de ontmoeting was om de evaluatie van de Heilige Stoel te presenteren van de tekst die in april van de Priesterbroederschap St. Pius X ontvangen werd, welke een antwoord gaf op de Congregatie voor de Geloofsleer
Doctrinaire Preambule
Enkele leerstellige principes en interpretatiecriteria van de katholieke leer voor de gesprekken met de priesterbroederschap St. Pius X (14 september 2011)
dat de Congregatie voor de Geloofsleer op 14 september 2011 had overhandigd. De daarop volgende gesprekken boden een gelegenheid om gepaste uitleg en verduidelijkingen te geven. Van de kant van Bisschop Fallay werd de huidige situatie van de Priesterbroederschap St. Pius X uitgelegd en beloofd dat hij zijn antwoord binnen een redelijke termijn zal geven.

Ook werd tijdens deze ontmoeting een voorstel document overlegd waarin voorgesteld wordt dat een Personele Prelatuur het meest gepaste instrument is voor een toekomstige canonieke erkenning van de Broederschap.

Zoals is gezegd in het communiqué van 16 mei 2012 zal de situatie van de andere drie Bisschoppen van de Priesterbroederschap St. Pius X apart en individueel behandeld worden.

Aan het einde van de ontmoeting werd de hoop tot uitdrukking gebracht dat deze extra mogelijkheid van bezinning ertoe zal bijdragen om een volle eenheid te bereiken tussen de Priesterbroederschap St. Pius X en de Apostolische Stoel.

Document

Naam: OVER DE GESPREKKEN MET DE PRIESTERBROEDERSCHAP ST. PIUS X
Soort: Persdienst van de Heilige Stoel
Datum: 13 juni 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test