• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gods plan met het menselijk paar vindt zijn volheid in Jezus Christus, die het huwelijk tot Sacrament heeft verheven. Beste echtelieden, met een bijzondere gave van de Heilige Geest laat Christus u delen in zijn huwelijksliefde door u tot een teken te maken van zijn liefde voor de Kerk: een trouwe en totale liefde. Als u deze gave weet te aanvaarden door iedere dag met geloof uw “ja”, met de kracht die komt van de genade van het Sacrament, te hernieuwen, zal ook uw gezin leven van de liefde van God naar het voorbeeld van de Heilige Familie van Nazareth. Beste gezinnen, vraagt in uw gebed vaak om de hulp van de Maagd Maria en de heilige Jozef, opdat zij u leren de liefde van God te aanvaarden, zoals zij deze hebben aanvaard. Uw roeping is niet gemakkelijk om te beleven, vooral vandaag, maar die van de liefde is een wonderbaarlijke werkelijkheid, het is de enige kracht die de kosmos, de wereld werkelijk kan veranderen. U hebt voor u het getuigenis van zoveel gezinnen die de wegen wijzen om in liefde te groeien: een voortdurende relatie met God onderhouden en deelnemen aan het kerkelijk leven, het gesprek op gang houden, het standpunt van een ander respecteren, dienstbereid zijn, geduld hebben met de fouten van de ander, weten te vergeven en vergiffenis vragen, eventuele conflicten met wijsheid en nederigheid overwinnen, opvoedkundige standpunten op elkaar afstemmen, openstaan voor andere gezinnen, aandacht hebben voor de armen, verantwoordelijkheid dragen in de burgermaatschappij. Het zijn allemaal elementen die het gezin vormen. Beleeft deze moedig, in de zekerheid dat in de mate waarin u met de steun van de goddelijke genade de onderlinge liefde en die jegens allen beleeft, u een levende evangelie, een echte huiskerk zult worden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 49 Ik zou ook enkele woorden willen wijden aan de gelovigen die, ook al delen zij het onderricht van de Kerk over het gezin, zijn getekend door droevige ervaringen van mislukking en scheiding. Weet dat de Paus en de Kerk u ondersteunen in uw moeilijkheden. Ik moedig u aan verenigd te blijven met uw gemeenschap, terwijl ik wens dat de bisdommen de juiste initiatieven ontplooien voor opvang en nabijheid.

Document

Naam: PROGRAMMA VAN DE KATHOLIEKE GEZINNEN VAN HET DERDE MILLENNIUM
Afsluitende H. Mis tijdens 7e Wereldontmoeting voor Gezinnen - Hoogfeest van de Drie-eenheid - Park in Bresso (bij Milaan)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 juni 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht KD 2012-2
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test