• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DAG VAN VERGEVING

Dierbare broeders en zusters

In het gelovig verband met het Grote Jubileum vieren we vandaag de dag van de vergiffenis. Vanmorgen ben ik in de Sint Pieter voorgegaan in een ontroerende en plechtige oefening van berouw. Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd zijn uit naam van het gehele christenvolk bisschoppen en kerkelijke gemeenschappen, afkomstig uit allerlei delen van de wereld, voor God neergeknield om vergiffenis af te smeken.

Het Heilig Jaar is een tijd van zuivering: de kerk is heilig, want Christus is haar hoofd en bruidegom, de heilige Geest haar levendmakende ziel; de Maagd Maria en de heiligen zijn er de meest waarachtige manifestatie van. Toch kennen de kinderen van de kerk de ervaring van de zonde waarvan de schaduwen zich op haar aftekenen en haar schoonheid verduisteren. Om die reden houdt de kerk niet op, Gods vergiffenis af te smeken voor de zonden van haar leden.

Het gaat niet om een oordeel over de subjectieve verantwoordelijkheid van de broeders en zusters die ons zijn voorgegaan: dat komt alleen aan God toe, die, in tegenstelling met ons, mensen, in staat is "hart en nieren te doorgronden" (vgl. Jer 20,12).

Hetgeen vandaag gedaan is, is een oprechte erkenning van de tekortkomingen die in het ver of nabij verleden door de kinderen van de kerk zijn begaan, en een nederig smeken om van God vergiffenis te ontvangen. Dit zal zeer zeker de gewetens wakker schudden, en het de christenen mogelijk maken om het derde millennium binnen te gaan met grotere openheid voor God en voor zijn liefdesplan.

Terwijl we om vergiffenis vragen schenken we vergiffenis. Dat zeggen we iedere dag als wij het gebed uitspreken dat ons door Jezus geleerd is: "Onze Vader ... vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons" (Mt 6,12). Moge de vrucht van deze dag in het Jubeljaar voor alle gelovigen de wederzijdse geschonken en ontvangen vergiffenis zijn!

Uit vergiffenis spruit verzoening voort. Dat hopen wij voor iedere kerkelijke gemeenschap, voor alle gelovigen in Christus gezamenlijk en voor de gehele wereld.

Als mensen die vergiffenis ontvangen en geschonken hebben gaan de christenen als meer geloofwaardige getuigen van hoop aan het derde millennium beginnen. Na eeuwen die getekend zijn door gewelddadigheden en verwoestingen, en na de o zo dramatisch verlopen laatste eeuw, biedt de kerk de mensheid op de drempel van het derde millennium het evangelie aan van vergiffenis en verzoening, als uitgangspunt om een waarachtige vrede op te bouwen.

Getuigen zijn van hoop! Dat is ook het thema van de Geestelijke Oefeningen, waaraan ik vanavond met mijn medewerkers van de Romeinse Curie ga beginnen. Ik dank bij voorbaat allen die mij met hun gebed willen vergezellen, en ik roep de Madonna, Moeder van de goddelijke barmhartigheid, aan opdat zij ons allen helpe om de veertigdagentijd op vruchtbare wijze te beleven.

Document

Naam: DAG VAN VERGEVING
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 maart 2000
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test