• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Laten we eerst, voor we ingaan op dit mooie gebed, een belangrijke basishouding vaststellen: tegenover gevaar, moeilijkheden, bedreiging, maakt de eerste Christengemeenschap geen analyses van de manier van reageren, strategieën, hoe zich te verdedigen, te nemen maatregelen, doch zij gaat in de beproeving bidden, zij neemt contact met God.

En wat kenmerkt dit gebed? Het is eensgezind, één van hart, van heel de gemeenschap, die omwille van Jezus met vervolging geconfronteerd wordt. In de Griekse oorspronkelijke tekst gebruikt de heilige Lucas de uitdrukking “homothumadon” – “allen samen”, “eensgezind” – een woord dat ook in andere stukken van de Handelingen van de Apostelen voorkomt om dit volhardend en eensgezind gebed te benadrukken Vgl. Hand. 1, 14 Vgl. Hand. 2, 46 . Deze eenheid van hart is het fundamentele element van de eerste gemeenschap en zou voor de Kerk altijd fundamenteel moeten zijn. Op dat moment, is het niet alleen het gebed van Petrus en Johannes, die in gevaar waren, maar dat van heel de gemeenschap, want wat de twee apostelen meemaken, raakt niet alleen hen, doch de hele Kerk. Ten overstaan van de vervolgingen die omwille van Jezus geleden worden, is de gemeenschap niet alleen niet bang en raakt ze evenmin verdeeld, maar is zij ten diepste verenigd in gebed, alsof één enkele persoon de Heer aanriep. Ik zou zeggen dat dit het eerste wonder is dat zich verwezenlijkt wanneer gelovigen omwille van hun geloof beproefd worden: hun eenheid wordt sterker in plaats van geschaad, omdat zij gedragen wordt door volgehouden gebed. De Kerk moet geen vervolging vrezen; die ondergaat zij noodgedwongen in de loop van haar geschiedenis, maar zij moet zoals Jezus in Getsemane het vertrouwen bewaren in de aanwezigheid, hulp en kracht van God, die in het gebed aanroepen wordt.

Document

Naam: HET GEBED IN DE EERSTE CHRISTENGEMEENSCHAP
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 april 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test