• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals theologie dienstverlening is aan de Kerk en aan de samenleving, zo wil dit document, geschreven door theologen, dienstverlenend zijn aan onze collega’s in de theologie en ook aan degenen met wie katholieke theologen in gesprek gaan. Geschreven met respect voor allen die theologisch onderzoek doen, en met een diep aanvoelen van de vreugde en het voorrecht om een theologische roeping te hebben, wil het perspectieven en principes aanreiken die kenmerkend zijn voor katholieke theologie, en criteria waaraan zulke theologie herkend kan worden. Samenvattend: katholieke theologie bestudeert het mysterie van God dat geopenbaard is in Christus, en formuleert de geloofservaring van mensen die leven in de gemeenschap van de Kerk en delen in Gods eigen leven, door de genade van de Heilige Geest, die de Kerk naar de waarheid leidt (Joh. 16, 13). Ze overweegt de overgrote liefde waarmee de Vader zijn Zoon schonk aan de wereld Vgl. Joh. 3, 16 en de heerlijkheid, genade en waarheid die in hem geopenbaard werden voor onze redding Vgl. Joh. 1, 14 , en ze onderstreept het belang van de hoop op God, meer dan op de geschapen werkelijkheid, een hoop waarvan ze verantwoording probeert af te leggen. Vgl. 1 Pt. 3, 15 Bij al haar inspanningen, in overeenstemming met de aansporing van Sint-Paulus om altijd ‘dankbaar te zijn’ (Kol. 3, 15)(1 Tess. 5, 18), zelfs bij tegenslag Vgl. Rom. 8, 31-39 , is zij wezenlijk doxologisch, gekenmerkt door lofprijzing en dankzegging. De meest passende modaliteiten voor haar beschouwing van Gods werk voor onze redding en van de bovennatuurlijke aard ervan, zijn verheerlijking en lofprijzing, zoals Sint-Paulus niet alleen leert maar ook toelicht: ‘Aan Hem die bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij door de kracht die in ons werkt kunnen vragen of bedenken, aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, iedere generatie weer, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen’ (Ef. 3, 20-21).

 

 

Internationale Theologische Commissie, Rome
Tekst definitief goedgekeurd op 29 november 2011
Vrijgegeven te Rome op 8 maart 2012
Nederlandse vertaling oorspronkelijk gepubliceerd in
Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 42 (2002,2) 177-222.

 

Document

Naam: THEOLOGIE VANDAAG: PERSPECTIEVEN, PRINCIPES EN CRITERIA
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 2011
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 42 (2002,2) 177-222
Vert.: Maria ter Steeg
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test