• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd ontmoeten we Jezus wanneer Hij, na van Johannes de Doper het doopsel ontvangen te hebben in de rivier de Jordaan, in de woestijn de bekoring ondergaat Vgl. Mc. 1, 12-13 . Bij Marcus is het een bondig verhaal, ontdaan van de details die we bij de andere twee evangelies van Matteüs en Lucas lezen. De “woestijn” waarvan sprake is, heeft verschillende betekenissen. Het kan een aanduiding zijn voor de gesteltenis van verlatenheid en eenzaamheid, de “plaats” van de zwakte van de mens waar steun en veiligheid ontbreken, waar de bekoring zich het sterkst doet gevoelen. Maar het kan ook een plaats aanduiden van toevlucht en herstel, zoals dat het geval was voor Israël dat ontkomen was aan de Egyptische slavernij, een plaats waar op een bijzondere manier de aanwezigheid van God ervaren kan worden. “Veertig dagen verbleef Hij (Jezus) in de woestijn, terwijl Hij door de Satan op de proef werd gesteld." (Mc. 1, 13) De heilige Leo de Grote geeft als commentaar: “De Heer heeft de aanval van de bekoorder willen ondergaan om zo ons te hulp te komen en te verdedigen, en om ons met zijn voorbeeld te onderrichten”. H. Paus Leo I de Grote, Tractatus. XXXIX, 3 De ieiunio quadragesimae - Over het vasten in de veertigdagentijd: CCL 138/A, Turnhout 1973, 214-215

Document

Naam: MET JEZUS IN DE WOESTIJN
1e Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 26 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana Vert. uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.; alineaverdeling en -nummering
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test