• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Na deze overwegingen over de gezamenlijke waarde en roeping van man en vrouw in het huwelijk gaan mijn gedachten heel in het bijzonder uit naar de vrouwen in het Midden-Oosten. Het eerste scheppingsverhaal toont ons de ontologische gelijkheid van man en vrouw. Vgl. Gen. 1, 27-29 Deze gelijkheid is door de gevolgen van de zonde verstoord. Vgl. Gen. 3, 16 Vgl. Mt. 19, 4 Het overwinnen van deze erfenis, die een gevolg van de zonde is, is voor elke mens, man of vrouw, een plicht. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de waardigheid en de roeping van de vrouw, Mulieris Dignitatem (15 aug 1988), 10 Ik zou alle vrouwen willen verzekeren dat de Katholieke Kerk, getrouw aan het goddelijke plan, de persoonlijke waardigheid van de vrouw en haar gelijkheid aan de man bevordert tegenover de meest uiteenlopende vormen van discriminatie waarvan zij op grond van haar vrouw-zijn het slachtoffer is. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 49 Deze houding doet het leven van de gemeenschap en van het getuigenis veel kwaad. Het is niet alleen een zware belediging van de vrouw, maar ook en vooral van God, de Schepper. Ik ben van mening dat de vrouwen, gezien hun natuurlijke fijngevoeligheid op het gebied van de liefde en de bescherming van het menselijk leven, en met waardering voor hun speciale aandeel in de opvoeding, de gezondheidszorg, humanitaire acties en het apostolische leven, zich sterker moeten inzetten voor het openbare en kerkelijke leven en daarbij nog meer betrokken moeten raken. Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bijzondere Bisschoppensynode voor Libanon, Een nieuwe hoop voor Libanon (10 mei 1997), 50 Zo zullen zij hun eigen bijdrage leveren aan de opbouw van een broederlijke samenleving en van een nog mooiere Kerk, dankzij de werkelijke gemeenschap van de gedoopten.

Daarnaast moet bij juridische conflicten, als man en vrouw in het bijzonder in huwelijkskwesties helaas recht tegen over elkaar staan, met respect naar de stem van de vrouw worden geluisterd op gelijke wijze als naar die van de man, en daarmee moet rekening worden houden, zodat bepaalde onrechtvaardigheden kunnen worden beëindigd. In dit opzicht moet een betere aanwending van het kerkelijk recht worden bevorderd. Het kerkelijk recht moet op alle niveaus en op alle terreinen waar het wordt toegepast, voorbeeldig zijn. Men moet er absoluut voor waken dat juridische conflicten in huwelijksaangelegenheden tot geloofsafval leiden. Bovendien moeten de Christenen in de landen van de regio de mogelijkheid hebben om, op het gebied van het huwelijk en ook op ander gebieden, hun eigen recht ongehinderd toe te passen.

Document

Naam: ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2012
Copyrights: © 2012, Libertrice Editrice Vaticana / Kerk in Nood
© 2013, Vert.: Betsy Raymakers
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test