• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het begrip “katholiek” van de Kerk betreft de gemeenschap tussen het universele en het particuliere. Er bestaat een verband van “gedeelde innerlijkheid” tussen de universele Kerk en de particuliere Kerken, dat aan de katholiciteit van de Kerk identiteit geeft en die concreet maakt. De aanwezigheid van ‘het geheel in het deel’ creëert een spanning tussen het deel en de universaliteit, een spanning die – in bepaalde zin – tot uiting komt in de zendingsdrang van elk van de Kerken, en – anderszins – in de oprechte waardering van de goedheid van de ‘andere delen’, die actie en synergie met hen inhoudt. De universele Kerk is een realiteit die een voorwaarde vormt voor de particuliere Kerken die in en door de universele Kerk ontstaan. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio., Communionis notio (28 mei 1992), 9. in het bijzonder paragraaf 1: „Daarom kan de universele Kerk niet verstaan worden als de som van de particuliere Kerken of als een federatie van particuliere Kerken". De universele Kerk vloeit niet voort uit de ‘communio’ van de Kerken, maar is een realiteit die, in haar essentiële mysteries ontologisch en temporeel voorafgaat aan iedere individuele particuliere Kerk.” Deze waarheid verwoordt volledig de katholieke leer en in het bijzonder die van het Tweede Vaticaans Concilie. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Zij geeft inzicht in de “hiërarchische dimensie” van de kerkelijke gemeenschap en staat de particuliere kerken toe hun rijke en legitieme diversiteit te ontwikkelen binnen de eenheid, waar hun bijzondere gaven uitgroeien tot authentieke rijkdom voor de universaliteit van de Kerk. Een hernieuwde en levendige bewustwording van deze fundamentele begrippen van de ecclesiologie zal het mogelijk maken het specifieke en de rijkdom van de “Katholieke identiteit” in het Oosten te herontdekken.

Document

Naam: ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2012
Copyrights: © 2012, Libertrice Editrice Vaticana / Kerk in Nood
© 2013, Vert.: Betsy Raymakers
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test