• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onze gemeenschappelijke liefde voor Christus, “die geen zonde heeft gedaan” en in wiens “mond geen bedrog is gevonden", (1 Pt. 2, 22) en de “nauwe verbondenheid” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 15 die bestaat tussen de Kerken van het Oosten onderling die niet de volledige gemeenschap met de Katholieke Kerk delen, dwingen ons tot dialoog en eenheid. In een aantal gevallen hebben katholieken, door een gemeenschappelijke religieuze herkomst, banden met Kerken in het Oosten die niet in volledige gemeenschap leven met Rome. Om, met het oog op een gemeenschappelijk getuigenis, een hernieuwde oecumenische pastoraal mogelijk te maken, zou het goed zijn als de openheid van het Concilie ten aanzien van een zekere "communicatio in sacris" voor de Sacramenten van de Biecht, de Eucharistie en de Ziekenzalving goed werd begrepen; Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 26-27 deze "communicatio" is niet alleen mogelijk maar in sommige situaties, in overeenstemming met de specifieke regels en met toestemming van de kerkelijke autoriteiten, zelfs aanbevelenswaardig. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 15 Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging, Oecumenisch Directorium (25 mrt 1993), 122-128. AAS 85 (1993), 1086-1088 Er zijn talrijke huwelijken gesloten tussen katholieke en orthodoxe gelovigen en ook zij vragen om speciale oecumenische aandacht. Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging, Oecumenisch Directorium (25 mrt 1993), 145. AAS 85 (1993), 1092 Ik moedig de bisschoppen en eparchen aan om bestaande pastorale overeenkomsten waar mogelijk toe te passen, om geleidelijk een gemeenschappelijke zielzorg te bevorderen.

Document

Naam: ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2012
Copyrights: © 2012, Libertrice Editrice Vaticana / Kerk in Nood
© 2013, Vert.: Betsy Raymakers
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test