• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEBED BIJ GELEGENHEID VAN HET TWEEDE VOORBEREIDINGSJAAR (1998) OP HET JAAR 2000 (TOEGEWIJD AAN DE HEILIGE GEEST)

Heilige Geest, gast die ons hart verzacht,
ontsluier voor ons de diepe zin van het grote jubileum
en maak ons hart bereid om het in geloof te vieren,
met een hoop die niet tot ontgoocheling leidt,
met een liefde die niets terugverwacht.

Geest van waarheid, die de diepten van God doorgrondt,
geheugen en profetische kracht van de kerk,
leid ons mensen zodat wij in Jezus van Nazareth herkennen
de Heer van de heerlijkheid, de Redder van de wereld,
de hoogste vervulling van de geschiedenis.

Allen: Kom, Geest van liefde en vrede.

Schepper Geest, onnaspeurbare bouwer van het koninkrijk,
sta de kerk bij met de kracht van uw heilige gaven,
zodat zij met moed de drempel van het nieuwe millennium overschrijdt
om aan de komende generaties
het licht te brengen van het woord dat redt.

Geest van heiligheid, goddelijke levensadem
die de wereld tot leven brengt,
kom het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Wek bij de christenen het verlangen op naar de volledige eenheid,
zodat zij in de wereld tekenen zijn van de innige band met God
en werkdadige instrumenten van de eenheid van heel het
menselijk geslacht.

Allen: Kom, Geest van liefde en vrede.

Geest van eenheid, ziel en steun van de kerk,
geef dat de rijkdom van de charismata en de diensten
bijdraagt aan de eenheid van het Lichaam van Christus;
laat de leken en de gewijde bedienaren
en allen die hun leven aan God hebben toegewijd
samenwerken bij de opbouw van het ene rijk van God.
Trooster Geest, onuitputtelijke bron van vreugde en vrede,
wek medeleven jegens hen die in nood verkeren,
geef aan de zieken het noodzakelijk herstel,
bemoedig hen die in hun vertrouwen beproefd worden,
verlevendig de vurigheid van allen
om een betere toekomst op te bouwen.

Allen: Kom, Geest van liefde en vrede.

Geest van wijsheid, Gij die verstand en hart raakt,
leid de mensen bij hun wetenschappelijk en technisch onderzoek,
zodat zij zich in dienst stellen
van het leven, de gerechtigheid en de vrede.
Bevrucht de dialoog met hen
die tot een andere godsdienst behoren,
maak dat alle culturen zich openstellen
voor de waarden van het evangelie.

Geest van leven, door wie het Woord is vleesgeworden
in de schoot van de maagd,
de vrouw die luisterde
en alles overwoog in de stilte van haar hart,
maak ons ontvankelijk voor de ingevingen van uw liefde
en altijd bereid de tekenen van de tijd te aanvaarden
die Gij plaatst op de wegen van de geschiedenis.

Allen: Kom, Geest van liefde en vrede.

Aan U, Geest van liefde,
zij samen met de Vader almachtig en zijn enige Zoon,
de lof, de eer en de heerlijkheid,
in alle eeuwen, zonder einde.

Allen: Amen.

Document

Naam: GEBED BIJ GELEGENHEID VAN HET TWEEDE VOORBEREIDINGSJAAR (1998) OP HET JAAR 2000 (TOEGEWIJD AAN DE HEILIGE GEEST)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 juni 1998
Copyrights: © 1998, Kerkelijke Documentatie 1998, p. 162-163
Vert.: NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test