• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In mijn Apostolische brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Salvifici doloris
Over de christelijke zin van het menselijke lijden
(11 februari 1984)
benadruk ik, dat het lijden tot de transcedentie van de mens behoort, die leren moet en te accepteren en er mee om te gaan H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 2. Maar hoe zou het hem dat lukken anders dan door het Kruis van Christus?

In de dood en de Opstanding van de Verlosser bevindt zich de diepste zin van het menselijk lijden en ook de genezende kracht. Alle last van de angst en de pijn van de mens vindt zijn grondslag in het geheim van God, die, omdat Hij voor ons mens is geworden, zich vernedert en zich "voor ons tot zonde" heeft gemaakt (2 Kor. 5, 21). Op Golgota heeft Hij de schuld van iedere mens op zich genomen en in Zijn eenzaamheid en verlatenheid tot de Vader geroepen: "Waarom hebt Gij Mij verlaten?" (Mt. 27, 46).

De paradox van het Kruis geeft ons het antwoord op onze diepste vragen. Christus lijdt voor ons. Hij neemt het lijden van iedereen op Zich en bevrijdt ons van dat lijden. , waardoor Hij ons de mogelijkheid geeft met Hem onze pijnen te delen. In de verbinding van het Lijden van Christus wordt het menselijk lijden tot een heilswerk. Juist daarom kan de gelovigen zich aansluiten bij de woorden van de Heilige Paulus: "Nu verheug ik mij in het lijden, dat ik voor u draag. Voor het Lichaam van Christus, de Kerk, vul ik in mijn aardse leven aan, wat aan het lijden van Christus ontbreekt (Kol. 1, 24). De pijn die aangenomen is in het geloof is de poort om in het geheim van het verlossende lijden van de Heer binnen te treden. Het is een lijden, dat ons niet meer berooft van de innerlijke vrede en het geluk, want het is verlicht door de glans van de Opstanding.

Document

Naam: DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS EN DE GEZONDHEIDSZORG VANUIT DE CHRISTELIJKE WORTELS VAN EUROPA
Wereldziekendag 2004
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 december 2003
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test