• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
C. Algemene normen
  1. Het komt de Ordinaris toe om toestemming te geven aan een afzonderlijke priester of leek om hosties met een laag gluten-gehalte of most te gebruiken voor de viering van de Eucharistie. De toestemming kan gewoonlijk worden gegeven voor de tijd dat de situatie voortduurt die aanleiding gaf voor de toestemming.
  2. Wanneer de hoofdcelebrant bij een concelebratie toestemming heeft om most te gebruiken, dient voor de concelebranten een kelk met gewone wijn te worden voorbereid. Op dezelfde manier dienen voor de concelebranten gewone hosties te worden voorzien, wanneer de hoofdcelebrant toestemming heeft om hosties met een laag gluten-gehalte te gebruiken.
  3. Een priester die niet in staat is de Communie te ontvangen onder de gedaante van brood, ook niet in het geval van hosties met een laag gluten-gehalte, mag de Eucharistie niet individueel vieren, noch een concelebratie voorzitten.
  4. Gezien de centrale plaats die de viering van de Eucharistie inneemt binnen het leven van een priester, dient men met grote omzichtigheid te werk te gaan alvorens kandidaten tot de heilige Wijding toe te laten die niet in staat zijn gluten of alcohol tot zich te nemen zonder daarbij ernstige schade te ondervinden.
  5. Er dient te worden gelet op de medische vooruitgang inzake de ziekte coeliakie en alcoholisme, en het vervaardigen van hosties met een minimale hoeveelheid gluten en van onveranderde most dient te worden aangemoedigd.
  6. Het komt de Congregatie voor de Geloofsleer toe om over de leerstellige aspecten van deze vraag te beslissen, terwijl de disciplinaire zaken aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten toekomen.
  7. De Bisschoppenconferenties die dit alles betreft, zullen over de toepassing van deze normen alsook over elke nieuwe ontwikkeling op dit gebied verslag uitbrengen aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten ten tijde van hun Ad Liminabezoek.

Document

Naam: AAN DE VOORZITTERS VAN DE BISSCHOPPENCONFERENTIES OVER HET COMMUNICEREN DOOR COELIAKIE-PATIëNTEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 24 juli 2003
Copyrights: © 2004, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test