• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE TIJDSOMSTANDIGHEDEN VRAGEN, dierbare gelovigen, dat Wij, in het licht van bovenstaande waarheden en aansluitend aan de gegeven richtlijnen, nader ingaan op de houding van de katholieken in ons land in dat deel van het openbare leven, dat in meer bijzondere zin het sociale leven genoemd wordt.

Op maatschappelijk terrein zien wij ons op het ogenblik voor een grootse en verantwoordelijke taak geplaatst; wij voelen ons gelukkig, dat wij, na al het goede dat op sociaal gebied tot stand gekomen is, nu ook meer positief en concreet kunnen gaan bouwen aan een beter, een meer geordend en vooral ook in christelijk opzicht volmaakter maatschappelijk bestel.

Voorop zij nog eens gesteld, wat de Pausen zonder ophouden hebben verkondigd, dat zonder de aanvaarding van de christelijke grondslagen en zonder de doorvoering van de christelijke beginselen geen duurzame maatschappelijke orde en waarachtig welzijn mogelijk is.

"Want Christus alleen is de enige „hoeksteen” , waarop én de burgerlijke maatschappij én de enkeling veilig stand kunnen houden.” Paus Pius XII, Encycliek, Over de eenheid van de menselijke maatschappij, Summi Pontificatus (20 okt 1939), 82

Document

Naam: DE KATHOLIEK IN HET OPENBARE LEVEN VAN DEZE TIJD
Bisschoppelijk Mandement 1954
Soort: Nederland
Auteur: De Bisschoppen van Nederland
Datum: 1 mei 1954
Copyrights: © 1954, Brochure van de Nederlandse Bisschoppen
Bewerkt: 25 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test